AaB betaler mere end nok for stadion

Tilsynsrådet regner med hurtigt at afslutte klagesag

AALBORG:Både borgmester Henning G. Jensen (S), skole- og kulturrådmand Nils Bell og den professionelle fodboldklub AaB's ledelse kan ånde lettet op. Den lejeaftale, de indgik for få år siden, holder sig godt og vel på den rigtige side af reglerne for, hvad kommuner må og ikke må i forhold til private virksomheder. Konkurrencestyrelsen har regnet sig frem til, at AaB rent faktisk årligt betaler 900.000 kroner mere i stadionleje, end det er strengt nødvendigt. Borgmesteren og rådmanden har i og for sig aldrig været i tvivl om, at aftalen er helt efter reglerne. Men nu har de fået det endegyldigt bekræftet. - Nu er der vist ingen, som kan sætte spørgsmålstegn ved, om den lejeaftale vi indgik med AaB, nu også er god nok for kommunen, siger Nils Bell. Ifølge Konkurrencestyrelsens redegørelse betaler AaB årligt Aalborg Kommune 3,4 millioner kroner i stadionleje. Men det havde også været helt i orden, hvis fodboldklubben var sluppet med 2,5 millioner kroner. Konkurrencestyrelsens redegørelse gør det nærmest til en formalitet for Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt at afslutte en klagesag, som har ligget i et par år. En borger klagede dengang over, at AaB betalte for lidt for at leje det kommunalt ejede Aalborg Stadion. Og at aftalen dermed var lovstridig, fordi en kommune ikke må yde økonomisk støtte til en privat virksomhed, som den børsnoterede Superligaklub AaB jo er. - Konkurrencestyrelsen kom os i forkøbet ved at bebude, at styrelsen ville se nærmere på lejeaftalerne mellem de professionelle fodboldklubber og de kommunale stadion, hvor de spiller deres kampe. Foreløbig har jeg kun hørt om konkurrencestyrelsens konklusion, og vi skal naturligvis have studeret rapporten nærmere. Men hvis det, som jeg har hørt, holder stik, skulle det nok være muligt for os at få afsluttet sagen meget hurtigt. Sandsynligvis på det næste møde, siger stiftamtmand Claus Rosholm, der er formand for Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt. Tilsynsrådet blander sig ikke i, om AaB betaler en "overpris" til Aalborg Kommune for at leje stadion. - Vi skal blot sørge for, at kommuner ikke yder økonomisk tilskud til virksomhed, forklarer Claus Rosholm. Den nuværende aftale mellem Aalborg Kommune og AaB blev ingået i forbindelse med den gennemgribende renovering og ombygning af stadion. Før den tid havde AaB en særdeles økonomisk favorabel aftale, hvor klubben langtfra betalte de reelle omkostninger. Den kontrakt, der gælder nu, løber i 18 år.