Ungdomsuddannelser

AaB College

AaB College bliver et nyt datterselskab under AaB A/S - et ikke-sportsligt forretningsområde på linje med Aalborg Parken og 9000 Lux. Placeringen er ikke afgjort, men bliver enten omkring AaB's anlæg på Hornevej, ved Gigantium eller i nærheden af Aalborg Stadion. Der skal være plads til ca. 400 elever på fire årgange. De unge spillere bor i et elitemiljø, der kombinerer uddannelse med eliteidræt. Eleverne undervises 8-10 timer ugentligt af AaB, krydret med en uddannelse i det eksisterende offentlige skolesystem. Det nye college skal stå færdigt, så de første elever kan starte i august 2006. Det første år forventes ca. 225 elever, fordelt på 10. klasse og første del af uddannelsen på enten handelsskole, teknisk skole eller gymnasium. Den idrætsfaglige del skal som minimum omfatte AaB*s nuværende idrætsgrene - fodbold, håndbold, ishockey og basketball. Andre idrætsgrene vil have mulighed for at koble sig på AaB College via samarbejdsaftaler.