AaB nedskriver spilleres værdi

Ledelsen har øget underskuddet i 2002 for at være bedre rustet til fremtiden

Fodbold 25. marts 2003 07:00

AALBORG: Dagen efter 0-1 fiaskoen mod Esbjerg præsenterede ledelsen i AaB A/S et miserabelt regnskabsminus for 2002 på 13,8 mio. kr. efter skat Oprindelig havde superligaklubben i fodbold bebudet et noget mindre underskud - omkring 10 mio. kr. - men for første gang i nyere tid valgte AaB-bestyrelsen at foretage en ekstraordinær nedskrivning af kontraktrettighederne på de spillere, som klubben har købt inden for de seneste fem år. Normalt afskrives værdien af AaB'erne over deres respektive kontraktperioder, således at en spiller, der eksempelvis i 1998 blev købt for fem mio. kr., nu vil være bogført til én mio kr., men den negative udvikling på transfermarkedet har fået AaB-toppen til at foretage en samlet barbering på 6,5 mio. kr. - Der er tale om godt en håndfuld spillere, hvor vi individuelt har vurderet, hvad vedkommende kunne indbringe ved et salg i morgen, oplyser AaB's administrerende direktør Børge Bach. Han ønsker ikke at røbe navnene på de pågældende spillere, men et faktum er, at AaB i den omtalte periode bl.a. har investeret i Andres Oper, Indrek Zelinski, Brian Priske, Mads Bro Hansen, Stefan Bidstrup og Allan K. Jepsen. Den regnskabsmæssige værdi af AaB's kontraktrettigheder udgør herefter 10 mio. kr. Dette beløb omfatter i sagens natur dog ikke spillere, som AaB selv har udviklet eller har sikret sig uden transfer. Navne som Jimmy Nielsen, Michael Silberbauer, Thomas Augustinussen og Martin Pedersen er således bogført med en nulværdi. Stort sponsorplus Ifølge Børge Bach er den ekstraordinære nedskrivning ikke et krisetegn, men en tilpasning af markedssituationen, som vil ruste AaB bedre til fremtiden. - I de kommende år vil vi ikke i tilnærmelsesvis samme grad være tynget af de store afskrivningsposter, der længe har hæmmet os. Vi vil have mere realistiske muligheder for at opnå balance i regnskabet uden spillersalg. Som et andet middel til at styre udviklingen indfører AaB i år en ny lønstruktur, der ventes fuldt gennemført i 2005. Grundlønningerne reduceres med ca. 30 procent, men spillerne vil især ved europæisk kvalifikation kunne score en pæn præstationsbonus, ligesom de får andel i AaB's nettoindtægt ved spillersalg. På trods af den skuffende start på foråret fastholder AaB målsætningen om en europæisk billet i denne sæson, ligesom ledelsen forventer et økonomisk plus i 2003. I fjor kostede det i første række AaB dyrt i forhold til budgettet, at Europa-deltagelsen glippede, og at klubben skiftede cheftræner i utide. Som positive faktorer peger Børge Bach især på, at sponsorindtægterne i forhold til 2001 er steget med fem mio. kr. til 28,4 mio. kr., ligesom AaB har øget tv- og radioindtægterne fra 4,0 til 6,3 mio. kr., primært i kraft af den nye tv-aftale. AaB A/S afvikler årets generalforsamling i Aalborg Parken 23. april. Her er to aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, formanden Ole Mølgaard og Søren Rasmussen, på valg. Begge er villige til en ny tørn.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...