Skolelukninger

Åben analyse af skolernes fremtid

Der skal ikke på forhånd lægges alt for snævre rammer ned over den analyse, som skal laves af fremtidens skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune.

VESTHIMMERLAND:Det mener politikerne i børne- og skoleudvalget, der forleden tog en debat om, hvordan analysens emner og mål skal defineres og afgrænses. - Vi havde en god debat, og vi er enige om, at vi ikke skal afgrænse det alt for meget. Overordnet siger vi, at det er vigtigt, at vi stadig har en skole, der er præget af kvalitet, både socialt og fagligt. Men vi vil for eksempel ikke som udgangspunkt sige, at målet er at spare penge, selv om der heller ikke lægges op til, at der skal bruges flere penge end i dag, siger udvalgsformand Jan Dyregaard (V). I det såkaldte kommissorium for analysen af kommunens folkeskoler er der dog en række punkter, som analysen gerne skal komme med nogle bud på. Det er blandt andet skolernes størrelse. Hvornår er en skole for lille, og hvornår er den for stor? - På det her tidspunkt siger vi ikke, at der skal indskrænkes eller lukkes skoler, og det kan også være svært at sige, om en skole skal have en bestemt størrelse, erkender Jan Dyregaard. Omvendt skal analysen gerne give politikerne et godt beslutningsgrundlag, så de om halvandet år er klar til at træffe nogle langtrækkende beslutninger om skolestrukturen i Vesthimmerland. - Vi skal have belyst, om vi skal flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne, og om vi nogle steder skal have skoler, der blot går fra 0. til 3. klassetrin. En idé om rene overbygningsskoler kan også undersøges, men det tror jeg nu, rent personligt, ville blive svært at gennemføre i byer som Farsø og Løgstør, hvor der kun er én skole, siger Jan Dyregaard. Oplægget til et kommissorium for analysen går nu tilbage til forvaltningen, som indarbejder de ting, som politikerne havde oppe at vende på udvalgsmødet. Derefter får udvalget oplægget tilbage igen, før det havner hos byrådet en gang i det nye år.