Handicappede

Åben turistkommune for alle

Frederikshavns rekreative områder bruges i turistprofilering

FREDERIKSHAVN:At Frederikshavn er en foregangsby på handicapområdet skal bruges kraftigere i markedsføringen af Frederikshavn. Det mener det rådgivende handicapudvalg, og derfor vil alle sejl blive sat, når der nu skal meldes ind til et nationalt register over oplevelsesmuligheder for handicappede. Formanden for det rådgivende handicapudvalg, Finn Borbjerggaard, er ikke i tvivl om, at Frederikshavn med de mange smukke og tilgængelige områder, vil få en høj stjerne. - Vi har arbejdet seriøst på at åbne naturen, så den ikke kun er forbeholdt de, der har gode ben. - Og det nationale register over rekreativeområder kan synliggøre vores kommune på landsplan. - Der er lavet stier, fiskebroer og meget andet, der sagtens kan anvendes i en mere intensiv markedsføring af Frederikshavn som et turistområde for alle, og hvor alle kan komme rundt, siger Finn Borbjerggaard. Flere muligheder Som han ser det er der kun to større områder tilbage, der trænger til en åbning. Det er skovområderne ved Nielstrup og Jerup. - Og her er vi i dialog med skovfoged Bo Storm, så hvis ellers vinteren viser sig fra sin mildere side, tror jeg, at handicappede kan komme rundt i de skovområder allerede i det tidlige forår. Øje for handicap Frederikshavn har stort set siden kommunalreformen i 1970 haft øje for handicappedes rettigheder og med oprettelsen af Det rådgivende Handicapudvalg i 70’erne blev grundstenen til et metodisk og fremadrettet arbejde lagt. Det er det arbejde, man kan høste frugterne af og bruge til at profilere Frederikshavn som den åbne turistby. Derfor har handicapudvalget også været i tæt dialog med Turistforeningen. Pektogrammer - Det er jo ikke nok, at vi i Frederikshavn ved det. - Vi skal også bruge den viden i vore turistmaterialer - og det har det knebet hidtil. - Men nu er vi i tæt dialog med Turistforeningen og det betyder, at der i de næste kortmaterialer fra Turistbureauet vil være pektogrammer, som gør det muligt for blinde og svagtseende at orientere sig, siger Finn Borberggard. Han understreger, at det afgørende for handicapudvalget er, at åbningen af kommunen ikke kun kommer til at dreje sig om byen, men om hele kommunen.