Aalborg

Åbenhed i straffesager

Hverken Benjamin-sagen eller nu sagen om Jens Arne Ørskov Mathiasen bør bruges til at puste liv i en gammel debat om et nyt klagesystem for politiets arbejde.

Der findes ikke en bedre ordning end den nuværende, og man må leve med, at den ikke altid fungerer perfekt. Det mener lektor i strafferet på Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, der dog medgiver, at de meget ulykkelige sager bør bruges til debat om, hvorvidt det nuværende system kan gøres bedre, og til at sikre, at systemet ikke lukker sig om sig selv. -Det helt afgørende er at få gjort endeligt op med den tradition, der er for konsekvent at afvise aktindsigt. Og jeg håber, Folketinget snarest muligt vedtager det lovforslag, der er udarbejdet om aktindsigt for ofre for forbydelser, siger Jørn Vestergaard. Han mener ikke, det i sig selv er betænkeligt, at det er systemet, der undersøger sig selv. Det væsentlige er, at omverdenen skal have adgang til at holde øje med, hvordan det sker. -Altså gennem aktindsigt i alle oplysninger og dokumenter, som der ikke er meget stærke og tungtvejende grunde til at undtage en aktindsigt, siger Jørn Vestergaard. En markant ændret praksis på dette område er nødvendig for at forhindre, at politiet og anklagemyndigheden kommer til at udgøre en enhed og for at sikre, at det i så uheldige sager altid er muligt at stille de ansvarlige til regnskab, mener strafferets-eksperten.