Åbenhed øgede valgdetagelse

Opsøgende arbejde bragte KAD over gennemsnittet ved afstemningen om mæglingsforslaget

Det nytter at være åben og aktiv i forhold til medlemmerne af Kvinderligt Arbejderforbund i Himmerland. Mens kun 37,7 procent på landsplan deltog i afstemningen om mæglingsforslaget på det private arbejdsmarked, lykkedes det KAD-Himmerland at nå en stemmeprocent på 58,9. - Vi er utroligt stolte over vor flotte stemmeprocent. Den er blandt de bedste på landsplan, sagde formanden, Lene Haugbølle, Aars, på KAD-Himmerlands generalforsamling. Hun forklarede succes'en med, at afdelingen har spillet på flere heste for at få medlemmerne til at deltage i afstemningen: - Ledelsen opsøgte medlemmerne og forestod afstemningen på de største virksomheder som f. eks. Danpo og Elbau i Aars. På mange af de øvrige virksomheder bad vi de lokale tillids- og sikkerhedsrepræsentanter om at forestå afstemningen, og endelig havde en del af vore medlemmer lejlighed til at returnere stemmesedlen i frankeret svar-kuvert, oplyste Lene Haugbølle. Så nu kan man gå i gang med at forhandle lokalt. Enkelte steder har man allerede afsluttet de lokale forhandlinger. - Himmerland-afdelingen har i dag 1829 medlemmer. Heraf er 254 desværre uden arbejde, berettede Lene Haugbølle. Vi har 244 på efterløn, 39 på uddannelses- og aktivydelse, 19 på overgangydelse og tre medlemmer på børnepasningsorlov. Mange virksomheder har reduceret medarbejderstaben, og der har været utroligt mange arbejdsfordelinger i vort område. KAD-formanden var utilfreds med regeringens manglende indsats på beskæftigelsesområdet: - I stedet for 20.000 færre ledige i 2004 - som regeringen havde forudsagt - så er ledigheden steget med 20.000. Det betyder 40.000 flere arbejdsløse på blot to år, efter at den borgerlige regering er kommet til - heraf 4500 flere ledige i Nordjylland. Det er beskæmmende. Et lyspunkt er dog her i området vor største arbejdsplads, Fjerkræslagteriet Danpo i Aars, hvor udbygningen har skaffet flere arbejdspladser, sagde Lene Haugbølle. Formanden fortalte, at medlemmerne har haft stort udbytte af afdelingens egen socialrådgiver: - Hun tager sig af et væld af opgaver. Lad mig nævne bisidderopgaver, kontakt til kommuner om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension, møder med revalideringsinstitutioner under arbejdsprøvninger, vejledningssamtaler, arbejdsskader, henvendelse til Arbejdsmedicinsk Klinik. Kasserer Ilse Smed Pedersen fremlagde regnskabet, som balancerer med 3,5 millioner kr. Næstformand Lone Dalgaard Olesen blev genvalgt. Det samme var tilfældet for bestyrelsesmedlemmerne Sonja Jørgensen og Laila Flyvholm Jensen.

Forsiden