Hospitaler

Åbenhed og lighed

SYGEHUSE:Politikeres adgang til sygehuse har i den seneste tid været genstand for livlig debat. Både regionen og jeg som regionsrådsformand har fået kritik for at være lukkede og se stort på de ansattes ytringsfrihed. Den kritik er efter min mening ikke rimelig i forhold til de intentioner og den virkelighed, vi har i regionen. Om det så er lykkedes os fuldt ud at kommunikere det rigtige budskab, skal jeg vende tilbage til. Region Nordjylland har altid haft åbenhed og dialog som et vigtigt pejlemærke. Det skyldes ikke mindst arven fra Nordjyllands Amt, som var en pioner med åbenhed i forvaltningen. Som regional offentlig myndighed skal vi gå langt for at gå i dialog med vores omgivelser. Det er den dialog, som gør regionen stærk i forhold til eksempelvis en statslig myndighed. Vores praksis er, at det er den lokale ledelse, som træffer beslutning om at åbne sygehuset eller institutionen for omverdenen. Ved større og mere officielle besøg fra eksempelvis partiformænd og ministre sker det selvfølgelig i et samarbejde med regionens ledelse. Alt andet ville være unaturligt. Denne praksis betyder, at det i udgangspunktet er den lokale ledelse, som skal sikre en afvejning af hensynet til dialog og åbenhed med hensynet til den daglige drift. Regionens vigtigste opgave er jo at levere sundhed til borgerne – godt og effektivt – og kun de færreste vil vel have forståelse for, hvis vi i en tid med ventelister lukker sygehusafdelinger for politikerbesøg hver og hver anden dag. Det ville nok give en helt anden type medieomtale. Vores medarbejdere har selvfølgelig også fuld ytringsfrihed. Som privatpersoner kan de ytre sig præcis som alle andre borgere i samfundet. Når de er på arbejde dog med det forbehold, at de repræsenterer Region Nordjylland og ikke kun sig selv. I et valgår som 2009 har vi imidlertid en særlig situation. Vi oplever og forudser et stigende pres fra nuværende regionsrådspolitikere og kandidater, som ønsker at besøge vores sygehuse og møde medarbejderne. For at imødekomme det pres er regionen nu på vej med en offensiv pakke af åbent hus arrangementer, som skal imødekomme kandidaternes behov for at skaffe sig viden om og udvise interesse for regionen, uanset om de har personlige kontakter på et konkret sygehus eller ej. Vi forventer, at den pakke vil dække en stor del af behovet. Set i bakspejlet havde det selvfølgelig været rart, hvis pakken med information og åbent hus havde været på plads før den aktuelle sag i Farsø, hvor to regionsrådskandidater i stedet for et individuelt besøg fik et tilbud om at indgå i et fælles besøg. Den episode har fanget regionen på det forkerte ben og medført en række uheldige signaler. Det mest positive ved den sag er måske, at den viser, at vi har et stort behov for at skabe mere systematisk adgang til sygehusene for de politiske kandidater. Personligt har jeg fået kritik for udtalelser i sagen om besøget på Farsø Sygehus herunder senest, at jeg knægter ytringsfriheden ("På kanten" 12,5.) Visse af citaterne er grebet ud af en sammenhæng, og jeg har på ingen måde ret til eller ønske om at lægge bånd på medarbejdernes ytringsfrihed eller blande mig i deres fritid. Grundlæggende mener jeg, at det aftvinger stor respekt, at de ansatte i det nordjyske sundhedsvæsen nærer så stærke følelser for deres arbejdsplads, at de vil bruge deres fritid på møder og fremvisninger. Det er vel en loyalitet, som kun er de færreste arbejdspladser forundt. Med den kommende pakke af tiltag vil vi ikke smække døren i til sundhedsvæsenets spændende verden. Tværtimod, vi vil på bestemte tidspunkter lukke op, så alle kandidater – uanset partifarve – kan komme ind.