Lokalpolitik

Åbent brev fra SF til byrådet i Vesthimmerland

NYTÆNKNING:SF-Vesthimmerland mener tiden nu er inde til at tænke anderledes og visionært. Hvis kommunen skal være tilfredsstillende for egne borgere og attraktiv som bosætningskommune skal vi til at investere i vores kerneydelser. Serviceniveauet på kommunens kerneydelser er for dårligt, hvilket bl.a. sidste års store besparelser medvirkede kraftigt til. SF-Vesthimmerland opfordrer byrådet til i budget 2008 at investere i fremtiden og finde midler til bedre serviceniveau for vores kerneydelser. Det er ikke rimeligt, at kommunens kerneydelser skal finansiere regeringens skattelettelser til erhvervslivet. Den Danske Bank har i år fået 500 millioner ekstra i kassen på grund af regeringens nedsættelse af selskabsskatten fra 28procent til 25 procent, så det er et astronomisk beløb det samlede erhvervsliv har fået ved den handling. Der er nu brug for at det generelle serviceniveau hæves. Vi vil blot nævne nogle få områder her og kort, hvad vi mener der skal ske: Ældreområdet: Der skal flere ”hænder” til, og der skal skabes bedre rammer for de ansatte. Derudover er der brug for bedre løn til områdets personale, hvis vi i det hele taget skal kunne fastholde det personale, vi har nu. Der skal være mere tid til omsorgsopgaverne for vores ældre som er plejekrævende. Skoleområdet: Der skal investeres i de fysiske rammer. Det vil sige bedre faglokaler, toiletter og undervisningsmaterialet. Der skal max. være 22 elever pr. klasse, og i dansk og matematik i de mindste klasser, skal der være to lærere til stede i undervisningen. Trivsel og tid til den enkelte elev skal give undervisning af høj kvalitet. Miljøområdet: Vesthimmerlands kommune skal reducere sit CO2 udslip med 50 procent inden 2015 og 75 procent inden 2025 år. 2030 skal Vesthimmerlands kommune være CO2 neutral Kommunen skal enten udskifte fossil energi med vedvarende energi eller spare på energien løbende, for at nå målet: at Vesthimmerland skal være Danmarks første CO2 neutrale kommune inden år 2030. Der skal oprettes grønne guider, udarbejdes energipolitik, nybyggeri og renoveringer i energiklasse 1 skal fremmes, der skal udpeges grønne CO2 neutrale zoner, alle sager som forelægges byrådet skal miljøvurderes, m.m. Daginstitutioner: Der skal flere ”hænder” til, der skal skabes bedre rammer for de ansatte, der skal mere plads til børnene og plan for renovering af institutionerne. Forvaltningen skal orientere daginstitutionerne om, at det er lovligt specifikt at søge efter mænd med henblik på at få en mere ligelig kønsfordeling. Forvaltningen at iværksætte en kampagne, der kan få flere mænd til at søge arbejde i daginstitutionerne. SF-Vesthimmerland er klar til arbejdet, og er klar over det ikke kommer på en gang. Det er bare vigtigt, vi tager fat på genopretningen af kerneydelserne nu.