Åbent brev i protest mod nedskæringer

Arbejdsmiljø 24. september 2002 08:00

FAGLIGT MØDE - Pædagoger og pædagogmedhjælpere har i dag, mandag d. 23.09.2002, været samlet i protest mod de planlagt nedskæringer pr. 1. januar 2003. I Løkken-Vrå kommune er der udarbejdet nogle overordnede mål for de sociale institutioner, som er udgangspunktet for vores daglige arbejde. Vi stiller os derfor undrende overfor, hvordan kommunen med god samvittighed kan forvente, at vi skal være i stand til at opfylde disse mål med henvisning til de planlagte besparelser. Vi kan ikke acceptere, at vores normering bliver ringere, end den i forvejen er. Vores normering er på nuværende tidspunkt 4,69 pr. barn/uge. Pr. 1. Januar vil den forringes til 4,57 pr. barn/uge. Til sammenligning med en 40 børns-børnehave i Hjørring kommune har de 13,5 timer mere pr. uge end en tilsvarende børnehave i Løkken-Vrå kommune. Dette vil give en række uheldige konsekvenser for vores hverdag i institutionerne. I kommunens overordnede målsætning bruges ord som tryghed, en god kontakt mellem børn og voksne, udfordrende hverdag/udfoldelsesmuligheder, at støtte det enkelte barns udvikling, medinddrage børn, lære børnene ansvar og indflydelse, samarbejde med lokalsamfundet, forebyggelse med henblik på en tidlig indsats samt tilgodese det enkelte barn og dets familie. Vi har i forvejen svære betingelser for at skabe tryghed for det enkelte barn. Med tryghed mener vi nærvær, omsorg og tid til det enkelte barn. Frem for kontakt med det enkelte barn bliver det til gruppekontakt. Færre aktiviteter og ture ud at huset. Mindre tid til fordybelse med det enkelte barn. Der er ikke ressourcer til en ekstra, pædagogisk indsats for at støtte børnenes individuelle behov. Det er en realitet, at der kommer flere og flere ressourcekrævende familier i institutionerne. Dette medfører et øget arbejdspres for hver enkelt pædagog samt en øget skriftelighed, hvilket tager tid fra de resterende børn på stuen. I sidste ende er vi fremme ved, at det barn, som råber højest, får opmærksomheden. De velfungerende børn bliver nemt overset. Det er tillige tankevækkende, at vores børn allerede har erfaret, at negativ kontakt er bedre end ingen kontakt. Konsekvenserne af dette vil blandt andet blive øget arbejdspres og større sygefravær. Jobtræningspersonalet bliver inddraget i normeringen, arbejdet med kommunens fokuspunkter må fravælges på grund af tidsmangel, der bliver flere støttekrævende børn (som kommunen i forvejen ikke har økonomi til), vores tosprogede børn har i forvejen hårde betingelser med integrationen - frem over må vi kalde det tilpasning. Vi vil ikke tage ansvar for konsekvenserne af besparelserne. - Vil du som politiker?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...