Lønstrup

Åbent brev om kystsikring

Debat

Åbent brev til Per Harfeld og resten af byrådet vedr. kystsikring. I den verserende debat om kystsikring af området syd for Lønstrup, er der blevet lagt meget vægt på fordelene, men som ejer af et sommerhus i 5. række er fordelene til at overse. Vi er blevet stillet i udsigt at vi det første år skal betale min. 140.000. De 140.000 vil aldrig kunne dække udgifterne, da det virker som DR's byggeri i Ørestaden det skal bare sættes i gang. I de efterfølgende år er der budgetteret med en udgift på 30.000 årligt pr. husstand, denne udgift vil heller ikke kunne holde budgettet, da Hjørring kommune giver 2 millioner om året for en strækning på 1100 m. Vi skal have sandfodret en strækning på 700 m. og dette vil give en udgift på min. 1,27 millioner. og ikke de 900.000 kr., som der er budgetteret med. Nu er det så spændende om det ny byråd i Hjørring kommune kan finde på at trække denne udgift ned over ørene på os (og i værste fald sende folk på tvangsauktion) ved at pålægge sommerhusejerne denne ekstra udgift. Vi kan godt se fordelene for sommerhusejerne, i de forreste rækker, da deres sommerhuse vil stige til det dobbelt eller mere, og det er der ejendomsmæglerne kommer ind i billedet. Der vil der blive store penge at hente, og det er jo nok også derfor de begynder at blande sig i debatten. Initiativ gruppen udtaler at der er flere i byen der også ønsker kystsikring, så var det mere rimeligt at udgiften deltes mellem de forreste rækker sommerhuse og dem i byen som stemmer for denne løsning, så kan man jo sige at det er dem der bestiller musikken der selv må betale den. Den 11/6 2007, blev der holdt et møde vedr. kystsikring i Hjørring kommune, der anbefalede Per Harfeld (V) og kyst direktoratet at der ikke blev lavet kystsikring men nu øjner kommunen chancen for at få lavet kystsikringen (gratis) for sommerhusejernes regning. Hvad er grunden til at Per Harfeld har ændret holdning hvis ikke det er fordi det er gratis?