Hospitaler

Åbent brev om Y

Vigtigt at Y bliver i Hjørring

HJØRRING:Hvis bare den psykiatriske afdeling Y, der ligger ved Sygehus Vendsyssel, Hjørring, kan forblive i Hjørring, vil det være i orden at nedlægge fire senge. De siger afdelingens personale i et åbent brev til amtsrådspolitikerne i social- og psykiatriudvalget, som i dag holder ekstraordinært udvalgsmøde. De ansatte ønsker med brevet at gøre opmærksom på konsekvenserne ved beslutningen om at flytte afdelingen til Brønderslev Psykiatriske Sygehus. - Flytningen vil ikke i sig selv være en besparelse, da den reelle besparelse fremkommer ved nedlæggelse af sengepladser, og den besparelse vil være den samme, selvom afdeling Y bliver i Hjørring, siger sygeplejerske Anetta Aggeboe på vegne af personalet. De mener, at det er ressourcebesparende, at de distriktspsykiatriske teams og sengeafdelingen befinder sig tæt på hinanden og patienterne - især i en tid, hvor der er mangel på speciallæger. De mener også, at det er ressourcebesparende at minimere transportudgifterne. - Vi mener, at hvis afdelingen bevares i nærområdet og distriktspsykiatrien udbygges, så den svarer til de 60.000 indbyggere i optageområdet, så kan det forsvares at nedlægge fire senge på afdeling Y, siger Anetta Aggeboe. Beslutningen om at flytte afdeling Y og nedlægge fire sengepladser er en del af amtets budgetforlig.