Åbent brev til alle i Tilsted og omegn

Lokalpolitik 20. marts 2007 05:00

VINDMØLLER: Kære Tilsted-bo! Vindmøller kan være et godt og miljørigtigt energialternativ, men de er ikke rare at have stående i baghaven! Thisted Byråd skal om kort tid tage endelig stilling til en plan, som det gamle Viborg Amtsråd på sit sidste møde pressede en godkendelse af igennem, gående ud på, at der bygges tre gigantvindmøller i Tilsteds baghave - et af Thisteds mest attraktive boligområder! Møllerne, der skal placeres ca. 600 m vest for gården Vestermark, bliver 136 m høje og vil således blive Thisteds nye vartegn, idet de vil kunne ses vidt omkring og langt overgå de gamle: Vandtårnet og Cimbria-siloen. Det kan være svært at forestille sig, hvor højt 136 meter er, men hvis du går en tur op på stien ved Oticon for enden af Månevænget, og medbringer en pind, der er ca. syv cm lang, vil du kunne få et indtryk af, hvor højt de tre møller vil rage op i landskabet: Du skal blot holde pinden lodret op i strakt arm over den største af Vestermarks to grønne siloer. Man påstår, at alle regler er overholdt, og at møllerne ikke vil blive til nogen gene for de nærliggende byområder (det er dog påvist, at amtsrådets godkendelse af projektet, var behæftet med både procedure- og beregningsfejl.) Erfaringer fra andre steder viser, at møllernes placering vil kunne medføre alvorlige gener ikke blot fra generende møllestøj og -blink, men også fra både høj- og lavfrekvent støj, som der ikke er taget højde for i planen. Ligeledes vil møllerne blive meget dominerende i landskabet. Man kan derfor frygte, at der vil være en begrundet chance for, at en meget stor del af Tilsted områdets ejendomme – måske din - vil tabe væsentligt i værdi, hvis der kommer tre gigantmøller i ”baghaven”. Det kan være svært for os almindelige mennesker, at overskue konsekvenserne af denne plan, men hvis du er det mindste i tvivl og måske tror, at dette byggeri vil komme til at betyde noget negativt for dig og din bolig, vil jeg opfordre dig til at indsende din klage, så den er fremme hos Thisted kommune, Teknisk forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup eller på mail til tekninsk@thisted.dk senest på onsdag, den 21. marts 2007. Det kan ikke være vanskeligt, at finde andre steder i kommunen, hvor møllerne kan stå, uden at der er fare for, at de generer nogen, men med den samme – eller måske endda bedre - vindeffekt som i Tilsted. Det er nu, du har din eneste og sidste chance for at prøve på at forhindre, at vi får gigantvindmøller i vores baghave. Efter den 21. marts er løbet kørt. Jo flere, der protesterer, jo bedre er chancerne for at vore protester bliver hørt og taget alvorlige.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...