Åbent brev til amtspolitikerne om sygehuset

Operationer 16. september 2002 08:00

SYGEHUS: Brovst Sygehus er et lokalsygehus for Han Herred og en del af Vendsyssel. Sygehuset er en blandet medicinsk/kirurgisk sygehus med fuld akut funktion på det medicinske område. Der opereres ikke uden for normal arbejdstid, skadestuens åbningstid er begrænset til tidsrummet kl. 8-16, og røntgenfunktionen er åben i tidsrummet kl. 8-22. Sengekapaciteten er på 30 medicinske/kirugiske senge, fem observationssenge, otte genoptræningssenge, 15 femdøgnssenge og tre vugger. Desuden har vi to sengestuer og opholdsrum til alvorligt syge og døende patienter, i daglig tale kaldet stillestuerne. På det kirurgiske område er der udviklet særlig ekspertise på områderne åreknudeoperationer, brokoperationer samt brystreduktioner og -rekonstruktioner. Det vil sige, at kræftsyge kvinder, der har fået fjernet et bryst, kan få rekonstrueret et nyt, hvilket har stor betydning både fysisk og psykisk for disse kvinder. Ud af amtets samlede budget på ca. otte milliarder kroner udgør budgettet for Brovst Sygehus ca. 55 millioner kroner. I påstår, at der kan spares tre millioner kroner ved at fjerne det kirurgiske afsnit på Brovst Sygehus. Det lyder af så lidt, når der bliver sagt, at der kan spares 10 kirurgiske sengepladser. Men hvad med de 7000 ambulante besøg Brovst Sygehus har hvert år? Disse dækker bl.a. gastroskopier, rectoskopier, tilsyn med gipsbandager og sår. Skal disse patienter nu fragtes til Aalborg Sygehus, og har de kapacitet til at modtage disse ekstra patienter? Og hvad vil det koste i ekstra kørsel? Hvad skal der ske med det personale, der så bliver ledige på operationsgangen på Brovst Sygehus, både læger, operations- og narkosesygeplejersker? Skal de eventuelt køres til Frederikshavn eller Hjørring sygehuse og operere der? Og hvad vil det ikke koste på årsbasis i kørsel? Og hvem skal betale dette? Vi vil på Brovst Sygehus fremover fortsat have brug for kirurgisk lægetilsyn og narkosesygeplejerske i tilfælde af hertestop hos de patienter i Brovst- og Aalborg-området, der behandles af overlæge Steinmetz og til DC-konvertering (elektriske stød så hjerterytmen igen bliver normal). Skal en patient, der falder og brækker benet i Han Herred for fremtiden køres til Frederikshavn Sygehus og opereres der? Og har man kapacitet til dette? Som det er nu, bliver disse patienter kørt til Aalborg Sygehus til operation, som man kan risikere udsættes både i tre til fire døgn på grund af akutte skader og livstruende operationer. Tænk jer godt om, inden I vedtager eventuelle endskæringer på de små sygehuse i amtet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...