Lokalpolitik

Åbent brev til Bjarne Laustsen (S)

Kære Bjarne! Først tillykke med dit flotte valg og tak for det arbejde, du gør for at bevare arbejdspladser her i Nordjylland! Det er rigtigt, som regeringen melder ud, at der på papiret er skabt flere arbejdspladser i Nordjylland inden for forsvarsområdet, men en lang række af disse stillinger er kun normeret til Nordjylland, hvilket betyder, at de ikke nødvendigvis giver skattegrundlag i Nordjylland, som eksempel bliver værnepligtsstillinger talt med.

De tjenester, som i fremtiden skal placeres i Nordjylland, vil ikke kunne skabe nye arbejdspladser udenfor hegnene, men det vil en placering af Forsvarets Materiel Tjeneste (FMT) i Nordjylland. Det er mig ubegribeligt, at vores statsminister ikke kan se, at nu hvor FMTs placering ikke mere er Vedbæk, men et andet sted i Storkøbenhavn, at den ligger lige til højrebenet, at flytte FMT til Nordjylland og dermed skabe en positiv afledt effekt på den nordjyske industri. Jeg mener, at et FMT i Nordjylland vil være en katalysator for en opblomstring af nye virksomheder, der i samarbejde med FMT, Aalborg Universitet og Novipark i Aalborg kan udnytte den situation, at Nordjylland kan blive hjemsted for dansk forsvarsindustri. Det er nu, Anders Fogh har muligheden for at vise, at han er en visionær politiker, der tør lægge handling bag sine ord om hjælp til nordjyderne. Jeg håber, at du kan overbevise Anders Fogh om, at dette ikke kun drejer sig om at brokke sig, men jeg mener oprigtigt, at mit forslag kan være med til at vende bøtten for Nordjylland. Hvis FMT bliver placeret her i Nordjylland, vil det give et kolossalt løft i regionen. I dag har Danmark en meget begrænset forsvarsindustri, og der er et stort potentiale for vækst indenfor denne niche. Som det fremgik af Jyllands-Posten forleden, ligger der over seks milliarder kr. og venter på at blive hentet til Danmark i form af modkøbsaftaler med de udenlandske forsvarsindustrier. I de kommende år kommer dette beløb til at stige meget kraftigt, hvis man kigger på de nye anskaffelser, som skal gennemføres i de kommende år. Med en placering af FMT i Nordjylland vil denne niche kunne udvikle sig og skabe nye jobs og vækst i området og deraf ny optimisme! Nedenfor har jeg vedhæftet en række spørgsmål, som kan være interessante at få besvaret! I forbindelse med etablering af Forsvarets Materieltjeneste i Københavnsområdet, ønskes følgende oplyst: 1. Hvorfor placere Forsvarets Materieltjeneste i Ballerup? 2. Er det undersøgt, hvad en alternativ placering af Forsvarets Materieltjeneste i Hjørring vil koste? Det vurderes, at huslejen vil være under det halve, måske endda kun en tredjedel i Nordjylland. 3. Hvad er status på leje/købsaftale for det påtænkte FMT-domicil placeret i Ballerup? a. Foreligger der på nuværende tidspunkt en underskrevet aftale? b. Er det korrekt, at en aftale forudsætter Finansudvalgets godkendelse? c. Er det korrekt, at der i Ballerup skal foretages væsentlige bygningsmæssige udvidelser og forandringer? 4. Hvad agter politikerne at stille op med den øgede arbejdsløshed på 150-200 teknikere i Nordjylland, som må forudses når HMAK lukkes? 5. Hvorfor tilføres hovedstadsområdet nye arbejdspladser, når der i Nordjylland er en katastrofal mangel på arbejdspladser og hvor arbejdsløsheden blandt teknikere i forvejen er meget højere end i resten af landet? 6. Hvorfor nedprioriteres HMAK's kernekompetencer, når HMAK er langt den største bidragyder til de udsendte styrker i de internationale operationer? 7. Er det muligt at flytte Forsvarets Materieltjeneste som en samlet enhed til Nordjylland uden at åbne det indgåede forsvarsforlig? 8. Vil en placering af Forsvarets Materieltjeneste i Nordjylland kunne bidrage til en øget vækst i regionen? 9. Vil en placering af Forsvarets Materieltjeneste i Nordjylland kunne bruges til et samarbejde med Aalborgs Universitet og Novipark til at skabe nye danske virksomheder indenfor forsvarsindustrien? 10. Vil en placering af Forsvarets Materieltjeneste i Nordjylland gøre det mere attraktivt for andre akademikervirksomheder at placere sig i regionen? 11. Vil det være muligt at gøre Nordjylland til Danmarks førende region indenfor forsvarsindustrien? 12. Vil en placering af Forsvarets Materieltjeneste i Nordjylland kunne bidrage til en mere fair fordeling af vidensbaseret statslige arbejdspladser mellem hovedstadsområdet og provinsen? 13. Er det korrekt, at den nye ledelse ved Forsvarets Materieltjeneste vil få et karriereløft i forhold til de tidligere tre materielkommandoer, hvilket eksempelvis vil betyde, at generalen for Forsvarets materieltjeneste vil stige fra generalmajor til generalløjtnant, stabschefen vil stige fra Oberst til brigadegeneral og så fremdeles? 14. Hvad vil den fremtidige besparelse være på ledelses niveauet i Forsvarets Materieltjeneste, hvis man sammenliner med de udgifter, der i dag er i de tre materielkommandoer?