Hjørring

Åbent brev til borgmester Bent Brown

Af Jørn Størup,Dansk Blindesamfund, 22. Kreds Vendsyssel: BLINDE: Dansk Blindesamfund føler sig svigtet af politikerne. Ved sammenlægningen af De Frivilliges Hus og Aktivitetscentret i Østergade, udtalte formanden for socialudvalget at han håbede, at Forsamlingsbygningen ville sprudle af liv og han opfordrede foreninger og organisationer til at benytte huset. I Dansk Blindesamfund har vi målbevist arbejdet og brugt mange ressourcer på at tilbyde blinde/svagtsynede aktivitetstilbud i trygge omgivelser. Vi har bl.a. i Forsamlingsbygningens værksted oprettet en aktivklub som holder åbent hver anden mandag. For at klubben kan fungere, er det nødvendigt, at der er fagligt personale tilstede til at vejlede. Med et besparelsesforslag på 500.000.00 kr. er vi i Dansk Blindesamfund meget bekymret for om denne aktivitet kan fortsætte, hvilket kan betyde at blinde/svagtsynede bliver henvist til ensomhed og isolation, da der ikke er mange tilbud for denne gruppe, som er tilrettelagt med de særlige hensyn, der kræves. Vi håber at politikerne vil tage dette besparelsesforslag af bordet til glæde for alle de borgere som benytter Forsamlingsbygningen.