Skolevæsen

Åbent brev til borgmesteren

Læserbrev

BUDGET:Kære Henning G. Jensen, På vegne af skolebestyrelsen på Ulsted Skole skriver jeg til dig fordi vi er glade for de kvalitetsmål, der er opsat i Aalborg Kommunes Børn og Ungepolitik fra 2007, og som vi vil referere nogle af i det følgende: - at arbejde for et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter der giver børn og unge samvær og fællesskab, - at sikre, at børn og unge, herunder udsatte børn og unge, bliver inddraget i fritidsaktiviteter, - at give børn og unge mulighed for at få kendskab til mange forskellige kulturelle tilbud (film, teater, koncerter, litteratur, billedkunst m.m.). - at tilpasse indsatsen efter børn og unges aktuelle behov, herunder behovet for tilbud indenfor og udenfor lokalområdet, - at sikre en koordineret indsats, der skal forebygge problemudvikling og mangelfuld trivsel hos børn og unge, - at arbejde på at skabe inspirerende fysiske rammer inde og ude for leg, udvikling, læring og samvær. Disse målsætninger falder godt i tråd med vores visioner på skole- og DUS-området. Men den dagligdag vi oplever, er ikke præget af mulighed for yderligere beskæringer. Derfor vil vi gerne opfordre til, at du overvejer om der er overensstemmelse imellem Kommunens mål og det budgetforslag der er fremlagt på skole-/DUS-området. Vi mener det absolut ikke! Derfor vil vi gerne opfordre dig til at se på om der bør ske en nedjustering af Kommunens ambitioner og de opstillede mål, eller en opjustering af budgetterne! Især med de varslede nedskæringer på DUS-området beder vi Jer – inden det forestående kommunalvalg – klart at melde ud, om det I fremover agter at tilbyde os fortsat vil være et godt og indholdsrigt fritidstilbud, i tråd med Kommunens børne- og ungepolitik, eller om det i fremtiden udelukkende vil være en pasningsordning. Vi foretrækker det nuværende kvalitetstilbud!