Åbent brev til byrådet fra Agersted skole

Skolevæsen 17. januar 2007 05:00

SKOLESTRUKTUR - På et ekstraordinært møde mandag den 15. januar har skolestyrelsen endnu engang drøftet den foreslåede timetildelingsmodel. Agersted skole vil med det foreslåede i skoleåret 2007/08 få den fem procent nedgang, som Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at skolerne maksimalt kan få. En besparelse som også rammer os i de kommende år pga. den foreslåede tildelingsmodel, hvor skolen samlet set må imødese en nedgang i timer på 11, 15 procent. Agersted skole vil med de nuværende elevtal blive tildelt 6085 timer mod nuværende 6405 timer til normal- og specialundervisning. Skolebestyrelsen forudsætter, at alle elever skal læse det vejledende timetal, som foreslået af Børne- og Ungdomsudvalget. Dette vil ”forbruge” 5820 timer årligt. Da timerne til specialundervisningen skal findes af samme pulje som timerne til normalundervisningen, vil der til specialundervisningen være 265 timer svarende til 8, 8 lektioner om ugen. Dette skal dække behovet for specialundervisning på alle klassetrin. Til sammenligning har Agersted skole i dette skoleår 20 specialundervisningstimer. En procentvis besparelse på 56 procent -- dette bare på et skoleår. Skolebestyrelsen er dybt forundret, hvis dette er tilsigtet. En besparelse af denne størrelse kan vel næppe være foreneligt med intentionen om at få ”Danmarks bedste folkeskole”. Selv en skole med få elever har behov for et vist minimumstimetal også på specialundervisnings-området. En timetildelingsmodel, som den fremlagte uden en nedre grænse for specialundervisningen, kan betyde, at en skole ikke har mulighed for at tilbyde specialundervisning overhovedet. En situation som Agersted skole kan forvente, når implementeringen af timetildelingsmodellen slår helt igennem. Skolebestyrelsen skal derfor på det kraftigste anbefale, at den forslåede model justeres, således at normalundervisning kan foregå efter vejledende timetal, og at der samtidigt hermed sikres et rimeligt timetal til specialundervisningen - også på en skole som Agersted skole, hvor de fysiske forhold sammenholdt med klassestørrelserne stærkt begrænser mulighed for samlæsning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...