Åbent brev til byrådet

Ældreforhold 11. september 2002 08:00

PANDRUP: En ny virus florerer i øjeblikket over det ganske land. Den blev først observeret i den nusidende regering og fik navnet sparerabies. Virusen menes opstået som følge af regeringens løfter op til valget om skattestop. Rabies er som bekendt en form for hundegalskab og blev i de fleste tilfælde ligesom listet ind ad bagdøren af ræven. Til sammenligning kan man se dem, der er smittet med rabies liste sammen i små enklaver, helst et sted hvor de kan sidde upåagtet og finde ud af, hvordan man får resten af bestanden smittet, uden at det rigtigt opdages. Hvad er det for mennesker, vi har valgt ind på de bestemmende poster i det Pandrupske byråd. Hvad angår for eksempel den såkaldte ældrebyrde, er det forkert så godt, de har det. Det må der absolut gøres noget ved. Rengøringen er jo sparet helt ind til benet, så det holder vi fingrene fra. Så det vil sikkert give en hurtigere omsætning at sætte prisen op på maden og sløjfe hjælpen til tandpleje på den måde, at nogle måske dør af sult eller på grund af tyggevanskeligheder kvæles i maden. Herved spares cirka 35.000 kr.. Er man heldig, spares der hurtigt herefter de 35.000 kr. plus pensionen. Man kan nærmest forkorte processen ved at snuppe en tier hver gang, man gerne vil en tur udenfor - længst muligt i eget hjem - kan der spares 56.000 kr. Der kan også spares lønninger, hvis man tvangsindsætter den bedste del af ældrebyrden til at tage vare på sig selv og andre. Jeg mangler efterhånden kun et forslag og et regnskab over, hvad der kan spares, hvis man totalt ophører med at fodre de ældre. Godt - ironi har mange sider, men jeg vil på det kraftigste anbefale, at man ikke rører ved dagcentrene og deres bemanding. Jeg færdes hver dag i Dagcentret Syrenparken og ser, skønt store handicap og behov for hjælp, en flok glade og smilende ældre mennesker, der uden centeret vil være afskåret fra det samvær og den ifølge Servicelovens kapitel 14 § 71, stk. 3, som siger, at kommunen sørger for tilbud om hjælp til vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder, idet det for rigtig mange er den eneste mulighed for at deltage i det sociale liv. Derfor - hold fingrene fra Syrenparken og de snarere for få end for mange ansatte, der har formået med en stor og uegennyttig indsats at oparbejde et mønstercenter, som de kommunale myndigheder burde være stolte af. Jeg vil opfordre byrådets medlemmer til at ofre en dag hver og deltage i livet i Syrenparken sammen med de mennesker, hvis tarv I er sat til at varetage. Tag ud og se, hvad de ansatte har opnået i den korte tid, stedet har eksisteret. Giv dem et skulderklap istedet for muligheden for en fyring. Det kan blive en dyr historie at rette op igen såvel menneskeligt som de trygge rammer, et dygtigt og solidt personale har opbygget. Desuden vil mange af dem, der må blive hjemme, kræve mere hjælp enkeltvis - altså mere personale til mindre antal klienter. Lad ikke jeres menneskelighed ødelægge af sparerabies, søg læge!. Eller henvend jer i socialforvaltningen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...