Åbent brev til byrådet

Hvad er det Hjørring - og Vendsyssel og Nordjylland - mister, hvis Hjørring Kommune nedlægger sin naturvejlederstilling og dermed trækker sig ud af den danske naturvejlederordning?

1) Først og fremmest mister lokalsamfundet en fagligt højt kvalificeret natur- og kulturformidler, som på sine arrangementer i naturen årligt giver et par tusinde børn og voksne - borgere såvel som vore gæster (turisterne) - gode naturoplevelser og øger deres viden om, deres forståelse for og respekt for natur og miljø, herunder vores kulturmiljø (har vi allerede glemt at Hjørring er udpeget som såkaldt Kulturarvskommune?). 2) Hjørring Naturskole mister sin koordinator. Naturskolen må derfor lukke ned fordi den ikke har eget budget men driftsmæssigt er afhængig af naturvejlederfunktionen. Naturskolen blev oprettet i 1994, med økonomisk støtte fra Friluftsrådet, som den først de-centrale naturskole i Danmark, dvs. ’uden mursten’ men med støttepunkter i landskabet. Vigtigt forum I den tilknyttede naturskolegruppe mødes repræsentanter fra alle kommunens skoler og daginstitutioner, og den har gennem årene været et vigtigt, og det eneste, forum, hvor pædagoger og lærere mødes til en faglig debat omkring børn, natur og miljø. I det nye formidlingskoncept "Natur- og kulturskolen i Hjørring" indgår Hjørring Naturskole sammen med skoletjenesterne ved VHM og Nordsømuseet, English House i Hirtshals og Den grønne Guide. 3) Projekt Riderute i Nordvendsyssel (www.riderute.dk) mister sin koordinator. Hvis Hjørring Kommune, med naturvejlederstillingens bortfald, ikke alene frasiger sig administrationen af projektet men også trækker sig helt ud af samarbejdet, så vil det være et alvorligt aftalebrud over for en række samarbejdspartnerne siden 1994, nemlig Skov- og Naturstyrelsen (Nordjyllands Statsskovdistrikt), Frederikshavn Kommune, Friluftsrådet, Toppen af Danmark, LandboNord, Familielandbruget, Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening (og før 2007 også amtet). Projektet er et pilotprojekt for hele Danmark, og der er gennem årene skudt betydelige midler i det, både fra staten (Indenrigsministeriet og Miljøministeriet), Nordjyllands Amt og de fem gamle kommuner i Nordvendsyssel (Hirtshals, Skagen, Frederikshavn, Sindal og Hjørring). Stor glæde for ryttere De første 115 km af dette komplekse projekt er færdiggjort og i brug, til stor glæde for rytterne, hvoraf nogle kommer langvejs fra. Skov- og Naturstyrelsen har for længst færdiggjort deres strækninger, Frederikshavns Kommune mangler 13 km, mens Hjørring Kommune mangler over 100 km, hvoraf dog de 25 km er færdigforhandlet til at kunne indvies inden for en meget overskuelig fremtid. Fra selve anlægsfasens start (1999) påtog Gammel Hjørring Kommune sig koordineringen, men nåede dog aldrig selv at få åbnet en delstrækning i modsætning til de fire øvrige kommuner. 4) Og udviklingen af turismen i Vendsyssel mister en resurseperson og samarbejdspartner. Her skal blot nævnes to sammenhænge, hvor naturvejlederen spiller en nøglerolle, nemlig Interreg-projektet "Rekreative ruter" og den nyoprettede "Sti Task Force" i Hjørring Kommune. "Rekreative ruter" er et EU-støttet projekt vedr. registrering, etablering og kvalitetssikring af vandre- og ridestier og cykelstier med tilhørende faciliteter, som Hjørring Kommune har søgt EU-midler til. Projektet går fra 2009 t.o.m. 2011. Hjørring Kommune bidrager hovedsageligt med lønmidler, men har politikere og forvaltning overvejet, hvad der vil ske med dette for turismeudviklingen så vigtige projekt, hvis naturvejlederstillingens lønmidler falder bort? Klare interesser Og hvad "Sti Task Force" angår, så er opgaven også - som en parallel til de "Rekreative ruter" - at registrere, planlægge, kvalitetssikre, formidle og vedligeholde stier dvs. cykelruter, margueritruten, rideruter og vandreruter med tilhørende faciliteter. I dette projekt har både Landsbyforum i Hjørring Kommune og Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune nogle helt klare interesser, fordi "Sti Task Force" vil kunne danne grundlag for projektet "De endeløse stier". 5) Hjørrings naturvejleder har en række andre vigtige funktioner, ikke mindst arbejdet med at skrive og redigere naturfoldere, hvor kommunen - efter amtets nedlæggelse - har fået en stor og krævende arbejdsopgave at løfte. Også naturvejlederens samarbejde med den Grønne Guide (lokal miljøvejleder) er af stor betydning, ikke mindst i forhold til skoler og daginstitutioner. 6) Hjørring har haft en naturvejleder siden starten af den danske naturvejlederordning*) i 1986, som én de første 14 og den første i Nordjylland under ordningen. Naturvejlederen har gennem årene været et vigtigt ansigt for kommunen og landsdelen udadtil, ikke alene ved sin direkte natur- og kulturhistoriske formidling i naturen men også i de nordjyske medier. Derudover har naturvejlederen vist, at han har evnet, også helt aktuelt, at skaffe betydelige økonomiske projektmidler hjem til lokalsamfundet, hvilket byrådet burde være opmærksom på, ikke mindst nu. Vil få negativ effekt Nedlæggelsen af naturvejlederfunktionen i Hjørring Kommune - samtidig med at det forlyder, at forvaltningen også vil nedprioriterer arbejdet i Det Grønne Råd (!) - vil få effekt ikke alene lokalt, som beskrevet ovenfor, men vil også være et meget negativt signal at sende til omverdenen, bl.a. til mulige tilflyttere til kommunen. Og det netop nu, hvor det danske samfund opruster på natur- og miljøområdet, og hvor kommunerne for alvor skal til at vise, at de evner at overtage amternes funktion på dette område. Fra mange synsvinkler virker kommunens nedlæggelse af naturvejlederfunktionen derfor uigennemtænkt og meget kortsigtet. *) Under den danske naturvejlederordning, som administreres af Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet, har godt 300 nu gennemført efteruddannelsen til naturvejleder. Årligt gennemfører naturvejlederne landet over 30.000 aktiviteter med over 880.000 deltagere.