EMNER

Åbent brev til DF's Pia og Poul

SKATTECENTER:Som man råber i skolen, får man aldeles ikke svar. Denne lille ændring af det gamle ordsprog måtte skattefolkene i Frederikshavn sande for halvandet år siden. Allerede dengang var det aktuelle spørgsmål, hvor de ny skattecentre skulle ligge. Dengang som nu mente de ansatte i skattevæsenet, at planerne ikke vidnede om den store omtanke. I Frederikshavn lå Skat i lokaler, som var taget i brug i 1994. Derfor skrev personalet med Eyvind Roi Madsen som pennefører til erhvervsminister Bendt Bendtsen i oktober 2004 blandt andet: "Disse lokaler vil, hvis man virkelig gør alvor af at flytte det kommende skattecenter til Hjørring, komme til at stå tomme. Og man skal så bygge nye lokaler i Hjørring for at kunne huse det nye skattecenter." Skattemedarbejderne mener kort og godt, at regeringen ikke har levet op til kravene til placering af skattecentrene. Det kan man kun give dem ret i. Skattefolkene skrev også til det "tredje regeringsparti", der skal blåstemple alle regeringens påfund. Brevet til Pia Kjærsgaard og Poul Nødgaard gik afsted 31. oktober 2004. Der kom aldrig noget svar. Jeg har fået lov til at citere fra det brev, som Kjærsgaard/Nødgaard ikke fandt det besværet værd at reagere på. Eyvind Roi Madsen skriver bl.a.: "Måske har man fra DF's ikke været klar over, at staten allerede i dag i Frederikshavn har kontorlokaler, som kan rumme det kommende skattecenter. Ifølge aviserne har DF netop lagt vægt på, at man skal udnytte til rådighed værende lokaler, og ikke bygge nyt, såfremt det kan undgås. Hvad jeg er helt enig i. (...) Men skattefolkene i Frederikshavn fik aldrig at vide, om DF egentlig var klar over, hvad de gjorde. Vi ved godt, at DF ligesom regeringen siger ét og gør noget andet – men det er så sjældent, at nogen gider registrere det. Hvad angår placeringen af skattecentre i Nordjylland har DF i hvert fald lovet det ene og gjort noget andet. Der kalder man på jævnt dansk vælgerbedrag. Vi håber, at DF denne gang vil svare på disse væsentlige oplysninger, som tilsyneladende ikke indgik i forligsforhandlingerne. forkortet reds.