Lokalpolitik

Åbent brev til Hjørring Byråd

LOKALPLANER:Kære politikere i Hjørring Byråd. Denne henvendelse vedrører forslag til lokalplan 114.8a - Bydelscenter ved Skagensvej 100 (Fakta), Hjørring. Forslaget har været til høring, og der er fremkommet flere forskellige indsigelser. Som en af de borgere, der har været med til at gøre indsigelse mod planen om en butik på adressen Skagensvej 100, finder jeg det særdeles arrogant af det siddende byråd, hvis udfaldet af forslaget bliver som man kunne læse i Nordjyske Stiftstidende den 7. oktober 2005. Her argumenterer Ole Ørnbøl meget løst imod indsigelserne, og fremfører at indsigelserne ikke er betydelige. Planen indstilles derfor til gennemførelse uden ændringer! Noget lignende kan man læse om et andet forslag vedrørende boligbyggeri i Bagterpområdet! Såfremt dette er fremgangsmåden for administrationen af høringer vedrørende lokalplaner i Hjørring Kommune, konkluderer jeg, at hele høringsfasen er ren og skær pseudodemokrati, og at embedsmænd og politikere i fællesskab er totalt ligeglade med borgernes meninger. Hvis ikke man ønsker reel dialog og efterfølgende tilpasning af de foreslåede planer, er der slet ingen mening i at advisere berørte borgere om deres rettigheder og opfordre til meningstilkendegivelse om det påtænkte forslag. Det danner kun falske forhåbninger om indflydelse! I de konkrete situationer ville det tjene politikerne til ære, hvis man i stedet for en latterliggørelse af indsigelserne foretog en fornuftig dialog med de berørte borgere. Det kunne ske ved at afholde et møde, hvor de berørte fik mulighed for at forklare sig, og at man reelt forsøgte at indarbejde ændringer i forslagene. Det er jo ikke altid, at en indsigelse er lig med en total afvisning. Hvis blot visse betingelser ændres, er kompromisets kunst ofte mulig. Endelig finder jeg det mærkværdigt, at man vil placere en butik på Skagensvej 100, når man har besluttet, at der skal laves en større analyse af behovet for detailbutikker i hele Hjørring by. Set med mine øjne, ville det være særdeles fornuftigt, at afvente denne analyse. Den kunne måske ende med at konkludere, at netop placeringen på adressen Skagensvej 100 ville være forkert, og at en helt anden placering vil være langt bedre. Konklusionen kunne også være, at der er fuldt tilstrækkeligt med dagligvarebutikker i Hjørring. Hvem ved, før undersøgelsen er gennemført? Kære politikere: Hvis I ønsker at fremstå som det byråd, der er i stand til at tænke i helheder på længere sigt, så lad venligst være med at tillade opførelse af flere dagligvarebutikker, før der er lavet en ordentlig analyse af behov og placering. Og når der herefter vælges placering, vil det være et tegn på demokratiets virke, hvis de berørte borgeres indvendinger indarbejdes i en endelig løsning.