Ungdomsuddannelser

Åbent brev til Jens Chr. Larsen (V)

Nu nærmer valget sig efter sigende med stormskridt. Derfor er det vigtigt at få afklaret nogle vigtige spørgsmål af lokalpolitisk karakter. Især falder et emne mig ind: produktionsskolerne. Vi har i vores "baggård" produktionsskoler i Frederikshavn, Skagen og på Læsø. Og hvad er så en produktionsskole? Den er et uddannelsessted, hvor unge får mulighed for individuelt at tage en almen praktisk uddannelse med værkstedsundervisning, så de kan få tid til at tage stilling til deres fremtidige arbejde. Skolerne løser kort og godt en stor samfundsmæssig opgave overfor de elever der går på skolen. Problemet er et lovforslag, som regeringen fik vedtaget før jul. Fra 1. januar har kommunerne ikke mulighed for at trække deres grundtilskud til produktionsskoler fra hos staten. Loven betyder altså, at produktionsskolernes hjemkommuner bliver straffet økonomisk for at løse denne uddannelsesopgave for en mindre elevgruppe. Det kommer til at koste Læsø 183.000, Frederikshavn 131.000 og Skagen 245.000 kr.endda med tilbagevirkendekraftog i årene fremover. Så enten må de lukke skolerne eller også spare pengene andre steder. Det er Venstre-politik i en nøddeskal. Man siger konsekvent étl og gør derefter det stik modsatte. I statsministerens opsmøget-ærme-tale blev det sagt, at uddannelse er det bedste svar på globaliseringens udfordringer. Men det gælder altså ikke for de unge på produktionsskolerne. Det er de lokale V-folk naturligvis også medansvarlige for. Nu fx Jens Chr. Larsen (V), der er valgt i Frederikshavnkredsen. En anden straffeaktion gælder uddannelsesmulighederne i Vendsyssel, som VK også har forringet, når skolepraktikken bliver fjernet. På landsplan er der 1000 unge mennekser som ikke kan få en uddannelse, fordi regeringen har afviklet store dele af skolepraktikken. Derfor er det beskæmmende, at både Jens Chr. Larsen og Venstre lader hånt om de unge uddannelsesmuligheder både i Vendsyssel og i resten af landet. Det bør de unge også tænke lidt over, før de står i valglokalet. For dette er jo to særligt gode eksempler på, at VK forringer og begrænser uddannelsesmulighederne for de unge. Derfor gider vi ikke høre mere på Venstres dobbeltspil og kvalmende selvros mere.