Lokalpolitik

Åbent brev til Knud Wilson Dansk Folkepart

I dagens debat om bad til de syge og ældre under overskriften: "Ældre skal i bad efter behov og ønske" skriver du bl.a: "Jeg kan forsikre H.P .Andersen, at jeg ikke er bange for hverken socialister eller kapitalister. Begge dele betragter jeg som psykiske lidelser uden for den sunde fornuft. Jeg ønsker et samfund for mennesker." Det er dog det mest besynderlige, jeg har læst fra din hånd Knud Wilson, i de mange år jeg har fulgt dig i debat hist og pist, og jeg vil da håbe, at dit bagland - hvem det så end kan være - vil fortælle dig, at din tid i Frederikshavns politik og byråd snart er forbi, hellere i går - end i morgen! Personlig har du, i et tidligere mail og svar på henvendelse til dig og plan- og miljøudvalget - hvor jeg havde nævnt, at de sidste 20 år havde jeg været psykisk syg - så svarede du mig: "Det kunne man ikke se på mig, de gange, du havde set mig". - Hvordan ser et psykisk syg person ud, Knud Wilson - og er det ikke rigtigt, at ca. hver fjerde dansker på et eller andet tidspunkt ,bliver behandlet for en psykisk lidelse - kan man se det på dem, læge Knud Wilson, og i bekræftende fald - hvordan? Jeg skammer mig ikke over min sygdom i min psyke, og står i dag frem, for at hjælpe de mange, der ikke er nået så langt som jeg. I øvrigt er det ikke en sygdom, man selv gør sig skyld i, men den er vanskeligere at forklare, og vanskeligere at fortælle om, end en mistet arm eller et ben ... I sin tid, da du kom i byrådet, havde jeg opfattelsen af, at det var en varm og velorienteret læge fra Strandby, der trods sit politiske ståsted, kom ind i Frederikshavn byråd. Knud Wilson, denne læge fra Strandby, er i dag visnet til en underlødig debattør, hvis meninger slet ikke har nogen mening i byrådet eller i politik. Det er en ynk at høre hr. Wilson udtale sig, og sammenligne "socialister eller kapitalister" som psykiske lidelser - og Knud Wilson, der er ingen undskyldning for sådanne politiske udtalelser - jeg håber, resten af Frederikshavn byråd her ér stået af, som de så ofte har været flinke til, når du bliver til en belastning i dit syn på andre. Intet kan undskylde dine udtalelser og lignelser, end ikke din fremskredne alder læge Knud Wilson ... ynk - ynk - ynk!