Åbent brev til politikerne i Løkken-Vrå Kommune

EMNER 18. september 2002 08:00

Løkken-Vrå Kommune er i forvejen en af de kommuner i landet, som har den laveste normering på institutionsområdet. - Kan du, som politiker, leve med yderligere at forringe vilkårene for børn og personale i dine institutioner? Vi ved, at besparelserne procentvis ikke synes af meget, men skal vi overføre det til vores hverdag, vil besparelserne betyde, at der bliver mindre tid til at drage omsorg for det enkelte barn. - Synes du, vi kan være det bekendt overfor børn og forældre? På institutionerne oplever vi, at der bliver flere og flere børn med særlige behov. På længere sigt mener vi derfor, at en yderligere besparelse på området må betyde, at kommunen må påregne en større udgift til særlige støtteforanstaltninger. Vi undrer os over, at I vælger at fastholde besparelserne i kommunen, når der er tilført betydelige midler fra staten til særlige trængte kommuner. Besparelser der rammer de svagest stillede, nemlig børn.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...