Lokalpolitik

Åbent brev til politikerne i Rebild kommune

LÆSERBREV

SFO2:Kære udvalgsmedlemmer i Kultur og Fritidsudvalget. Vi er bekendte med, at I onsdag den 15. april skal behandle sagen vedr. SFO2 i Rebild Kommune (dagsordens punkt 6 "Klubstruktur i Rebild kommune"). Vi har med stor interesse fulgt den igangværende politiske behandling af SFO2 i Rebild kommune. Det har vi gjort, da vi bor i landzone og har børn i denne aldersgruppe. Børn, som uden et SFO2 tilbud kommer hjem til et tomt hus ude på landet. Ikke et problem i de lyse sommereftermiddage, men knap så sjovt på en regnvåd kold og mørk november eftermiddag, når man kun er 10 år. Vi er bekendte med, at SFO2 er drøftet på temamøde den 26. marts 2009, og med efterfølgende udvalgs- og byrådsbehandling i april måned. På temamødet blev det indstillet, at I beslutter at der i Bælum kun skal tilbydes 2 ugentlige åbningsdage. Samtidig anbefales det at tilbuddet er klart senest 1. januar 2010. Det er simpelthen ikke godt nok!! Vi mener at tilbuddet i Bælum, og i de øvrige byer hvor der kun tilbydes 2 ugentlige åbningsdage, skal lyde på 5 dage, og at kommunen skal anstrenge sig for at få det klart til 1. august 2009. I Bælum, som vi har kendskab til, er der lokaler på skolen som vi mener sagtens kan anvendes til formålet. Vi finder, at det er væsentligt at I er klar over følgende: - Den brugerundersøgelse (omtalt som "forældreønsker" i bilag 1 til jeres dagsorden), som hele beslutningsgrundlaget hæftes op på, er udsendt umiddelbart op til vinterferien, med svarfrist dagen efter vinterferien. Al erfaring viser, at sedler udleveret op til ferier til børn har det med at blive væk og ikke afleveret eller glemt i løbet af ferien. - Alarmklokkerne bør ringe, når man ser en total svarprocent på 36 %. Det er en meget lav svarprocent, og vi mener at det er direkte useriøst at foretage beslutninger med baggrund heri. Svarprocenten tyder på, at forældregruppen ikke tydeligt er gjort opmærksom på at netop deres svar udgør beslutningsgrundlaget både for deres egne børn, og ikke mindst - for dem der kommer efter. Undersøgelsen bør laves om eller beslutningerne antal åbningsdage for SFO2 bør foretages på et andet grundlag. - Det er den forkerte målgruppe som er spurgt. Det er de nuværende 3., 4. og 5. klasser som er spurgt. De nuværende 5. klasser har i 1½ år været tvunget til at finde andre løsninger, så sandsynligheden for en stor tilslutning fra dem er begrænset. Efter vores mening burde de nuværende 2., 3. og 4. klasser havde været spurgt. Det havde givet et mere retvisende billede af behovet. - Når man kigger nærmere på svarene for Bælum viser det sig, at 16 svarer deltid, 12 svarer fuldtid og 10 ikke er interesseret. I alt 70 skemaer er udleveret. Hvis procentandelen udregnes har 22,8 % af de adspurgte svaret deltid og 17 % af de adspurgte svaret fuldtid. Dvs. at en forskel på 5 % udgør beslutningsgrundlaget for, at der anbefales en løsning med 2 dage frem for 5 dage. Dette beslutningsgrundlag finder vi er alt for tyndt. Det mener vi er absolut indlysende! - Vi har en bekymring for, at begrundelsen for at ikke flere i Bælum området viser interesse, skyldes at man frygter for at det tilbud der vil blive som SFO2 svarer til den ungdomsklub, som er hver onsdag ved møllen i Bælum. Det tilbud er ikke specielt godt, og selvom der er en del tilmeldte, er det vores indtryk at ikke særlig mange bruger det. Der er for langt for børnene at gå - der er ikke spændende tilbud osv. Vi håber at ovenstående gør, at I som lokalpolitikere ser at SFO2 beslutningen skal være en 5 dages løsning. Vi mener ikke at der skal bruges tid og energi på yderligere spørgeskemaer, nu er det med at komme i gang, vi er allerede 1 år forsinket! Skulle det så, mod forventning, vise sig, at der ikke er nok tilmeldte til en 5 dages løsning, f.eks. i løbet af en 2 års periode, kunne man vælge at drosle niveauet ned til en 2 dages løsning. Det vil være en absolut mere rimelig løsning, end at vælge en 2 dages løsning på et så spinkelt beslutningsgrundlag, som der er lagt op til lige nu! Samtidig kunne vi ønske, at man ville og allerede havde inddraget forældrene i den nærmere udformning af tilbuddet. Vi stiller os gerne til rådighed.