Skolevæsen

Åbent brev til skole- og kulturudvalget

PLAN B: TV2s Plan B kunne for 9 elever sikre, at de gennem et forløb på 3 uger fik en stor portion selvtillid tilbage, og fik store fremskridt i deres læseundervisning. Efter at have set udsendelserne og onsdag aftens debat om erfaringerne, er der næsten kun een ting at gøre for jer. Forbered et forløb for en række af de unge i Aalborgs skoler, som har lige så svært ved at læse. Lav et forsøg i næste skoleår sammen med de dygtigste af kommunens lærere. Forlæng forløbet til 5 uger. Samarbejd evt. med nabokommuner, så der i løbet af forløbet kan opsamles så gode erfaringer, at det kan danne udgangspunkt for faste ordninger. Metoderne, der er brugt i Plan B, kan uden tvivl give en række elever så megen selvtillid, at de hurtigere kan komme tilbage - og måske spare års specialindsats. Metoderne kan igennem en systematisk erfaringsopsamling indgå i det samlede tilbud på skolerne. I første omgang en ekstraudgift for jer - men på længere sigt en gevinst for de elever, der kan hjælpes - og sandsynligvis en økonomisk gevinst for kommunen. I kan ikke forvente, at lærerne i den almindelige undervisning har overblik og ressourcer til at sikre sådanne resultater. De har rigeligt at gøre med den almindelige undervisning, når der er 20-25 elever i klassen og for få ressourcer til rådighed. Derfor forslaget om en forsøgsordning.