Åbent hus i sognehus

Byggeriet af sognehus skrider planmæssigt frem. Bemærk den smukke bue med mursten på højkant, der blev konstrueret i 1894, da missionshuset blev udvidet.foto: carl th. poulsen

Byggeriet af sognehus skrider planmæssigt frem. Bemærk den smukke bue med mursten på højkant, der blev konstrueret i 1894, da missionshuset blev udvidet.foto: carl th. poulsen

SKAGEN:Da den gamle del af missionshuset på Kirkevej blev revet ned, kom en positiv overraskelse til syne. Det fortæller Henning Pedersen, der for menighedsrådet følger byggeriet. Og det er ganske nemt, da han bor lige over for det, der skal være Skagens sognehus. - Vi så, at man allerede dengang i 1894, brugte teknikken med at sætte mursten på højkant for at stabilisere og fordele trykket. Det var meget overraskende, at man allerede dengang brugte en så klassisk og smuk løsning, fortæller Henning Pedersen. Ellers har nedrivning og genopbygning ikke budt på overraskelser. Arbejdet glider planmæssigt frem. Det er firmaet Finn A. Christensen A/S, der er hovedentreprenør på byggeriet. Den ældste - og grimmeste del - af missionshuset, der er fra 1885, er nu væk. I slutningen af århundredet var Indre Mission i kraftig vækst. En vækkelse bredte sig i Skagen. Derfor måtte man allerede i 1894 begynde at udvide missionshuset. Det er den tilbygning, der nu bevares. Hvor det gamle stod, bygges nu nyt. Menighedsrådet regner med, at hele det nye sognehus kan indvies ved juletid. I sognehuset skal der - foruden mødelokaler - være kontorer til kordegn, kasserer, sognemedhjælper og præster.