Åbent hus

SKAGEN:Igen i år holder Brovandesskolen i Skagen samt cirka 50 andre lilleskoler - en privatskole - i hele landet lilleskolernes dag lørdag 1. november. De forskellige skoler vælger selv, hvordan de arrangerer det åbne hus. Formålet med denne dag er, at forældre kan få et indblik i skolens liv, og at interesserede kan stifte bekendskab med skolens undervisningsmiljø. - Her på skolen har vi prøvet at lave en "almindelig" skoledag, hvor der kan opleves almindelig klasseundervisning, i værkstedet, på tværs af klasser, almindelig skolefag og kreative fag. - Der vil også kunne opleves en prøve på digitaliseret undervisning, og 9. klasse vil fortælle om deres projektrejse til Leros, fortæller Ryan Pristed, der er leder på Brovandeskolen. Der forventes et stort tilmøde af forældre, og skolen håber, at mange vil benytte lejligheden til at kigge ind og få en snak om Lilleskolen i Skagen.