Lokalpolitik

Åbent klagebrev til borgmesteren

I anledning af, at borgmester Bent Sørensen (S) på Socialdemokraterne i Hals Kommunes hjemmeside har nedfældet nogle tanker om den såkaldte Høgsbro-sag, har Henriette Høgsbros advokat, Ulla Jacobsen fra advokatfirmaet Schebye & Jacobsen i Århus, sendt NORDJYSKE Stiftstidende en kopi af et brev, som også er blevet sendt til borgmesteren. Der står i dette åbne brev at læse: I ovennævnte sag har jeg konstateret, at De på Socialdemokratiet i Hals' hjemmeside under overskriften "Borgmesterens hjørne" beskylder min klient for udelukkende at have anlagt den verserende afskedigelsessag ved landsretten ud fra et spørgsmål om penge. For det første vil De formentlig (eller i hvert fald Hals Kommunes advokat) vide, at der ikke efter hidtil gældende praksis er mulighed for at rejse krav om genansættelse, når man taler forvaltningsretlig ugyldig eller ansættelsesretligt usaglig afskedigelse, og allermest vil De vide, at hvis der er nogen, der har tilstræbt en forligsmæssig afgørelse på afskedigelsen af min klient, herunder (dengang) en eventuel genansættelse, så er det min klient. Den manglende forligsvilje har alene ligget på Hals Kommunes side. Den verserende retssag drejer sig om, at der meddeles min klient oprejsning i den afskedigelsessag, som har haft så store menneskelige omkostninger for hende. I den sammenhæng er krav om økonomisk kompensation det eneste retligt mulige. Deres bemærkninger på Socialdemokraternes hjemmeside er fornærmende og insinuerende. Jeg skal derfor anmode om, at bemærkningerne vedrørende grundlaget for min klients retssag fjernes omgående.