Åbent spørgsmål til rådmanden

ÆLDREMAD:I går d. 20. maj kunne jeg læse her i Nordjyske, at maden til de ældre vil stige, og at det faktisk er steget med 37 pct. på mindre end tre år. Jovel – råvarerne er steget, det mærker vi alle. Men den reform, der startede op for ca. 13 år siden, nemlig privatiseringen af ældreområdet, den sætter sig jo igennem nu på alle måder. Moderne begreber som selvforvaltning, individualisering, privatisering, udlicitering m.fl. Er power ord, der svirrer om ørerne på os i de offentlige systemer. De lyder flotte, og der er politiker- og embedsmandspower i disse ord. I praksis går det ud over de ældre, personalet og vi pårørende. For mig har det ikke ret meget med velfærd at gøre. Det har noget med materialisering og rationalisering at gøre, men velfærd er ikke lig med materialisering og rationalisering, snarere tværtimod! For de ældre er det ikke blot blevet dyrere, det synes jeg måske er den mindst alvorlige del af den reform, selv om det er alvorligt nok. Ensomhed - omkring maden især og ensomhed i al almindelighed, minuttælling i plejen, visitatormøder, kontrol, stress, travlhed og mangel på pleje, større og større medicinering, det er blevet konsekvensen af hele den reform. Nu har vi strejken og vi er mange pårørende, der går ind og gør en indsats for at skåne vore forældre og viser dermed også en form for solidaritet med de strejkende. Hvilken glæde er der ved at få tre dage gammel mad til opvarmning igen og igen, for næsten ingen ældre kan spise sådan en portion??? Tina French: se at få udvalget for sundhed og bæredygtighed til at gå ind at lave analyse af konsekvensen af den reform eller dele af den. Det virker ikke, du får ikke hverken pleje eller sundhed nok for pengene. Vil du være med til at tænke humanistisk og ikke kun rationelt og materielt, så tror jeg ældrerådene og vi pårørende sidder inde med megen erfaring og viden og gode ideer. Jeg stiller gerne op!!!