Hjørring

Åbent svar til Erik H. Andersen

Ja - det er helt rigtigt set, at indholdet i min samtale med journalisten på Nordjyske ikke - efter min opfattelse - er helt korrekt gengivet.

Samtalen gik netop på det fornuftige i at snakke sammen, og drage nytte af hinandens erfaringer og fremgangsmåder. At overskriften i Nordjyske ikke svarer til det vi talte om, har jeg ingen indflydelse haft på, men sandheden er jo, at fagforbundene den 18. september 2008 har afholdt en konference omkring ”problemer” i sygedagpengesagernes håndtering - uden at have inviteret Jobcentret med. Efterfølgende udtaler man, at man vil samarbejde, hvilket alle i Arbejdsmarkedsudvalget naturligvis er meget interesseret i, og vi har derfor også omgående (i fredags) sendt LO en invitation til møde med Arbejdsmarkedsudvalget, hvor dagsordenen er åben. I min terminologi kræver et godt samarbejde nemlig en gensidig dialog - ikke gennem pressen - men i et fælles forum, hvor problemer kan tages op og drøftes hen over bordet. At jeg så lige skal have en lektion i korrekt håndtering af sygedagpenge - fleksjob- og pensionssager - det takker jeg selvfølgelig for. Man kunne somme tider få den opfattelse, at f.eks. Erik H. Andersen tror og mener, at Jobcentret er sat i verden for at genere folk. Der er faktisk en dygtig medarbejderstab, der dagligt knokler for at hjælpe de borgere, der måtte være havnet i vores system. De bruger naturligvis de regler og anbefalinger, som loven byder. Jeg ser frem til at et konstruktivt samarbejde, hvor begge parter er til stede. Et samarbejde på det overordnede og generelle plan, og ikke et samarbejde, hvor fagforbundene skal ind i hver enkelt personsag - det var det jeg opponerede mod, hvilket et enigt Arbejdsmarkedsudvalg står bag. PS: Med hensyn til opfordringen om at trække i arbejdstøjet, kan jeg oplyse Hr. Erik Andersen om, at det er jeg i - og har været længe. Det er oven i købet af en kvalitet, der kan modstå en kraftig byge fra en hver kant.