Hospitaler

Åbne og lukkede døre - i amtet og kommunen

Besparelsesplaner bliver behandlet vidt forskelligt i amtet og i Frederikshavn Kommune

FREDERIKSHAVN:I debatten om den fremtidige sygehusstruktur i Nordjylland har borgmester Erik Sørensen markeret sig som en af de mest højtråbende politikere, der har kommenteret de forskellige modeller. Borgmesteren kastede sig også ind i debatten om nedlæggelse af Frederikshavn Krisecenter, en debat, der endte med at forslaget blev skrinlagt. Alligevel forsvarer Erik Sørensen lukketheden om kommunens sparekatalog. Ikke sammenlignes - De ting kan slet ikke sammenlignes. Sygehusenes fremtidige struktur er så omfattende, at det nødvendigvis bør have et langt tilløb med offentlige høringer og debat. På samme måde som når vi skal diskutere skolestruktur. - Amtet meldte nogle sparekrav ud til de enkelte fagudvalg, som så fremlagde deres forslag. Det har jeg forholdt mig til. Vores sparekatalog var et forsøg på at beskrive konsekvenserne af forskellige besparelsesmuligheder. Tidligere er vi blevet anklaget for ikke at kende konsekvenserne, men de mange sparemuligheder er ikke egnet til offentlig debat. Det fører kun til råberi og unødig bekymring, siger Erik Sørensen. I sagen om Frederikshavn Krisecenter mener Erik Sørensen, at amtet kunne lære noget af Frederikshavn Kommune: - En nedlæggelse af krisecenteret blev taget af bordet, fordi der kom faktuelle oplysninger frem, som amtet åbenbart ikke havde. De havde ikke gjort deres forarbejde godt nok. Lodret uenig Paul Rode Andersen (SF) er lodret uenig med borgmesteren. - Åbenhed og dialog er plusord. Det er en gammelstalinistisk måde at tænke på, når befolkningen ikke må vide, hvad der foregår. Sparekataloget ville have vundet ved at blive offentliggjort. Nu gik rygterne, og dét skabte unødig uro. Det bedste middel til at forhindre myter og rygter er at spille med åbne kort i en god demokratisk proces. De, der har bukserne på til daglig, kan komme med kvalificerede indspark om konsekvenserne af mulige besparelser. Det kan give en kvalificeret dialog med borgerne. Paul Rode Andersen er på det rene med, at forhandlingen partierne imellem skal foregå i fortrolighed. - Men i fasen op til de endelige forhandlinger er debatten og åbenheden vigtig. Amtet har været åben i debatten om den kommende sygehusstruktur, og det er dobbeltmoralsk at Erik Sørensen stiller sig i spidsen og kæmper mod amtets besparelsesplaner, der drøftes i fuld offentlighed, og så vil køre kommunens besparelsesplaner i al hemmelighed. Budgettet vedtages på mandag. Dagen har borgmesteren indkaldt brugerråd, ældreråd med flere for at fortælle, hvad byrådet har besluttet om Budget 2003.