Åbne pædagogiske døre

Håndværkere, elever og lærere - der skal være plads til alle på Als Skole

ALS:Når elever og lærere møder på Als skole efter påskeferien i midten af april måned næste år, er det i bygningsmæssigt helt nye rammer, der fører landsbyskolen op i den pædagogiske superliga. Det bliver et farvel til skolen, som forældrene kendte den, med en klasse, en lærer. I de nye lokaler indrettes undervisningsmiljøer, hvor der kan undervises på kryds og tværs med flere klasser samlet, og hvor underviserne kan arbejde sammen i team. Arbejdet med at bygge skolen om har stået på siden sommerferien. Den daglige undervisning foregår midt i og rundt om byggepladsen, og det går forbavsende godt, siger skoleinspektør Jens Laurids Pedersen, der ikke har fortrudt, at man valgte at blive på skolen, mens byggeriet står på, frem for at flytte undervisningen til andre lokaler uden for matriklen. - Der ligger også et opdragende moment i det, at vi alle skal være her samtidig. Vi lærer at tage hensyn til hinanden, og efterfølgende, når det hele står færdigt, tror jeg også, at eleverne vil passe bedre på bygningerne. De har jo været med i hele processen, siger Jens Laurids Pedersen. De mange undervisningslokaler i skolen, der har vokset sig stor ved knopskydning siden den første del stod færdig i 1956, gøres større. I princippet slås tre lokaler sammen til to, men sådan at lokalerne kan blive til et stort. Skolen for fremtiden Den gamle aula sløjfes. Her indrettes et pædagogisk servicecenter med blandt andet bibliotek, som borgerne i byen også får glæde af. Det nuværende folkebibliotek i en gammel lærerbolig nedlægges. Der bygges en ny samlingssal i umiddelbar forbindelse med den nuværende aula, og på skolen forestiller man sig, at den ny sal sammen med den gamle kan blive et stort rum på cirka 300 kvadratmeter, hvor der kan laves store arrangementer, dilettant, lokale revyer, foredrag og meget andet. Fra samtlige undervisningslokaler fra nuværende stue- og kælderplan bliver der direkte adgang til det fri, men der skal flyttes adskillige hundrede kubikmeter jord, inden det kan realiseres flere steder. - Der sker store ændringer på fronten af den gamle skolebygning. Der graves ud i skolegården, så der kommer trapper ned i gulvplanet, og det samme sker ved østfløjen, siger pedel Jan Gerts, der er en af nøglepersonerne i koordineringen. Der er konstant mellem 15 og 20 håndværkere på stedet, og de er blevet et naturligt led i hverdagen og vil være det i nogle måneder endnu, men uge efter uge gøres afsnit færdige, som kan tages i brug, og det er med til at højne moralen hos alle parter. Man kan se, at det bliver godt: Det er skolen for fremtiden, der ligger i de kæmpe dynger materialer, der er opmagasineret i skolegården, men når der igen er blade på træerne, er gården tom, og så er der i øvrigt også et helt ny indgangsparti.