EMNER

Åbne postlister indføres

Fra 1. september kan alle borgere se kommunens post

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune har ændret sine post- og sagshåndteringsprocedurer, og fra 1. september indfører kommunen åbne postlister. Der er blandt andet nedsat en sagshåndteringsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger. Her tager man sig hver dag af at åbne og gennemgå den post, der kommer til kommunen - det være sig både elektronisk og almindelig post. Sagshåndteringsgruppen skal vurdere, hvor posten skal hen, og om det er post, der i givet fald vil udløse en "sag". - Vi gør det, fordi vi mener, at det både er bedre og mere effektivt og sikkert for såvel borgere som politikere. Med vores nye arbejdsgange sikrer vi, at politikerne tidligere bliver orienteret om evt. sager, der kan være på vej. Ligesom vi ved én fælles indgang sikrer, at alle sager behandles éns", siger personale- og sekretariatschef Inger Marie Nielsen, der har ansvar for sagshåndteringen. Og offentligheden vil fra 1. september kunne mærke, at der sker noget nyt. Fra og med denne dato vil man nemlig på kommunens hjemmeside kunne se en liste over den indgående post, der kommer til kommunen. - Det har været et politisk ønske længe, og nu bliver det endelig muligt. Og det er en beslutning, der gør os i stand til at leve op til vores kommunikationspolitik med åbenhed som kodeordet. Vi håber på, at vi i 2004 får mulighed for at købe et såkaldt ESDH-system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering), og så bliver alle sagsarbejdsgange lavet om og effektiviseret. Som det er nu, skal postlisterne laves manuelt af medarbejderne, oplyser Inger Marie Nielsen. Borgerne skal altså vænne sig til, at deres henvendelser til kommunen vil være offentlige fremover. Men post der indeholder oplysninger af personfølsom karakter vil naturligvis ikke kunne læses på hjemmesiden. - Offentlighedsloven har klare retningslinier for dette, og dem følger vi i forhold til postlisterne, siger sekretariatschefen. Mandag den 1. september 2003 er også e-dag for alle offentlige myndigheder. Efter denne dato vil alle myndigheder i stat, amt og kommune have ret til at sende breve og dokumenter digitalt til andre myndigheder. Tilsvarende har offentlige myndigheder ret til at kræve, at andre myndigheder sender digitalt til dem.

Forsiden