Børnepasning

Åbne spørgsmål til de konservative byrådsmedlemmer

BUDGET 2005: "Der er ikke tale om serviceforringelser" sagde Per Larsen under byrådets 1. behandling af budget 2005, hvilket han efterfølgende forklarede med at der bliver brugt flere penge i 2005 end i 2004. Hvordan han kan klonkludere sådan undrer mig, mine kolleger og sikkert også de mange borgere der var mødt op udenfor rådhuset. Indenfor daginstitutionsområdet, som jeg har kendskab til, indeholdt budgetforslaget bl.a. Nedsættelse af personaletimetallet pr. barn i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og SFO'er. Reduktion med 3 medarbejdere i dagbehandlingen på Kløvergården. Nedlæggelse af juniorklubber. Hvordan vil Per Larsen forklare at det ikke er en serviceforringelse at der bliver færre voksne til at hjælpe og støtte børnene i deres udvikling, og at der ikke længere vil være et klubtilbud til børn der bor i udkantsområderne? Jens Broen sagde i sine indlæg at alternativerne er værre. Hvilke alternativer? Er det skattestigning som alternativ eller ?