Åbning af rørlagt vandløb i landsby

Nyt projekt i Himmerlandsbyen

Det er andelsforeningen Himmerlandsbyen i Aarestrup, der nu ønsker at blotlægge det nuværende rørlagte vandløb på tværs af den sydlige del af boligområdet helt ud til Haverslevvej. 

Arkivfoto: Grete Dahl <i>Grete Dahl</i>

Det er andelsforeningen Himmerlandsbyen i Aarestrup, der nu ønsker at blotlægge det nuværende rørlagte vandløb på tværs af den sydlige del af boligområdet helt ud til Haverslevvej. Arkivfoto: Grete Dahl Grete Dahl

AARESTRUP:Rebild Kommune har givet tilladelse til at Andelsforeningen Himmerlandsbyen A.M.B.A. i Aarestrup som ønsket i en fremsendt ansøgning får lov til at åbne et rørlagt vandløb samt etablere en rørbro.

Vandløbet er et tilløb til Årestrup Bæk, som er en del af Sønderup Å vandsystem.

Formålet med andelsforeningens projekt er dels at lavningen hvor rørene ligge i dag kommer til at se naturligt ud med et vandløb og dels at undgå fremtidige oversvømmelser, når overfladevand ved regnskyl fremover løber direkte til vandløbet.

Projektet vil ligeledes forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløbet.

Rebild Kommunes tilladelse kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet, og klagefristen er fire uger frem til fredag 7. august.

Den kommunale tilladelse til blotlægningen af vandløbet må ikke udnyttes og realiseres før klagefristen er udløbet.

En rettidig klage har opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet beslutter noget andet.

Et forslag til tilladelsen har tidligere været fremlagt i offentligheden i otte uger frem til 3. juli, hvor der ikke indkom indsigelser eller ændringsforslag.

Findes der under det forestående jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsminder.

Fundet skal straks anmeldes til Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.