Åbning af science-hus

Hjørring Private Realskole, HPR, åbnede mandag sit nye science-hus, som skal bruges til undervisning i fysik/kemi, biologi, geografi og natur/teknik.

Der er tale om to store naturfagslaboratorier på hver 130 m2, med indbygget auditorium. Skolens bestyrelsesformand Henriette Kaarsbo Andersen takkede arkitektfirmaet Jørgen Ussing og håndværkerne for et godt stykke arbejde, som hun håbede lærere og elever på HPR gennem mange år fremover vil få stor glæde af. Endvidere takkede hun naturfagslærerne for et stort engagement i projektet. Herefter klippede skolens yngste elev, 5-årige Ida Peilicke fra 0.B, den røde snor over, og markerede dermed indvielsen af det nye science-hus. Elever og lærere på HPR sendte efter indvielsen 700 heliumballoner op med skolens logo. Samtlige elever og personale samt fremmødte forældre og håndværkere blev herefter budt på franske hotdogs i skolegården, som i dagens anledning var lånt og bemandet af frivillige fra Skibsby-Højene Idrætsforening.