Lokalpolitik

Åbning for hotellejligheder ved Hune

Ønske fra dyreoplevelsescenter skal diskuteres i arbejdsgruppe

PANDRUP:Det er ikke udelukket, at der kan bygges 10 hotellejligheder ved et planlagt dyreoplevelsescenter syd for Hune, selv om det strider mod en stribe bestemmelser i amtets netop vedtagne regionplan. Ejeren af det ca. 10 hektar store område ved Spergelvej, Anders Boysen Jepsen, har søgt Nordjyllands Amt om lov til at bygge de 10 lejligheder i tilknytning til et fremtidigt familieoplevelsescenter med danske husdyr, og amtets teknik- og miljøudvalg afviser ikke, at det kan lade sig gøre. - Det vil være logisk, at ønsket tages op i den arbejdsgruppe, som nu skal se på fordelingen af overnatningskapaciteten i området, siger udvalgsformand Niels Kr. Kirketerp (V). - Så det anbefaler vi. Jeg opfatter mest ansøgningen som en føler fra ejeren. Oplevelsescenteret findes jo ikke endnu, og det har sikkert været inspirerende, at golfbanen i nabolaget netop har fået lov til at bygge det samme antal ferielejligheder, tilføjer Kirketerp. Anders Boysen Jepsen har fået godkendt en lokalplan, som åbner mulighed for at anlægge oplevelsescenteret, men ikke byggeri til overnatning. Hvis der skal bygges hotellejligheder, skal Pandrup Kommune derfor lave en ny lokalplan, som også skal have amtets velsignelse. Arbejdsgruppen, der skal se på fordelingen af nye overnatningssteder i Pandrup Kommune, blev besluttet nedsat på amtets teknikudvalgsmøde 7. februar. Det skete efter kritik af amtets nej til et feriehotel med 500 sengepladser ved Fårup Sommerland. Arbejdsgruppen skal "klarlægge de aktuelle ønsker og behov samt udbygningsmulighederne inden for den nuværende lovgivning og planlægnings rammer, og det skal ske i tæt samarbejde mellem amtets og Pandrup Kommunes planlæggere og turistvirksomhederne", som det hedder. Niels Kr. Kirketerp fast-slår, at det med afgørelsen ikke kun er en lille åbning, amtets teknik- og miløudvalg viser over for lokale ønsker. - Det er en stor åbning.