AABYBRO Debat om en ny struktur for SiD

} SiD i Aabybro holder lørdag 21. februar generalforsamling på Biersted Kro. Medlemmerne skal blandt skal tage stiling til en ny struktur for fagforeningen i forbindelsen med den ventede med sammenlægningen med KAD. Desuden er fire medlemmer af bestyrelsen på valg.Det er Lars Andersen,Svend Aage Christensen, TorbenErtmann og Ole Jensen. Også fire suppleanter er på valg.Det er Kaj B.Andersen, Knud Vad, Claus M.Jensen og Thomas Eskildsen. Ny aftale med golfklubben } I forbindelse med udvidelse af Aabybro Golfklubs bane fra 12 til 18 huller, skal samarbejdsaftalen melem klubben og kommunen revideres. Den væsentlige ændring er, at klubben kan overtage den tilhørende maskinpark vederlagsfrit, hvis den overtager hele anlægget, og det anbefales godkendt af økonomiudvalget. - Det er jo i forvejen golfklubben, som har betalt for maskinparken, siger borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). Dropper forsikring af børn } Økonomiudvalget har besluttet ikke at tegne en ny forsikring af børn og unge under 21 år, som kommer til skade i en af kommunens skoler og institutioner. - De fleste forældre har selv en forsikring, og vi vil informere til dem, at de bør tegne en ulykkesforsikring på ders børn, siger borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). - Hvis der sker noget med et barn, som forældrene ikke har forsikret, på en af vores skoler, så må vi jo prøve at finde ud af det siger han. Kommunen har fået to tilbud på en sådan forsikring.De lød på 73.378 kr. og 70.111 kr. i årlig præmie. BIERSTED Dyrere dommere berører kontingent } Biersted IFs håndboldafdeling bliver trods et overskud nødt til at sætte kontingentet for ungdomsspillere op. Det blev oplyst på afdelingens årsmøde i klubhuset onsdag aften. Årsagen er stigende udgifter til dommere, fortalte formand for de 161 medlemmer, Thomas Jørgensen. På mødet blev der nedsat et sponsorudvalg, da der på den kommende hovedgeneralforsamling lægges op til, at opgaverne i Team Marketing om at finde sponsorer atter lægges ud til de enkelte afdelinger. Flere forældre meldte sig til arbejdet, oplyser Tomas Jørgensen og er glad for, det er lykkes at inddrage mange forældre i afdelingens pratiske arbejde. Men næste sæson kan der mangle spillere på nogle enkelte af holdene. Derfor overvejes et holdsamarbejde med andre klubber som en mulighed. Thomas Jørgensen oplyste, at næsten alle trænerne i sæsonens løb har været på JHFs kursuslinie.