- Aabybro får et superprojekt

Helt ny skole og kæmperenovering af hal vil give byen et løft.

Et superprojekt, der bliver et nyt omdrejningspunkt for Aabybro og vil øge dens tiltrækningskraft som bosætningsby. Det er politikerne i kommunalbestyrelsen enige om, når det gælder to store nye projekter centralt i byen, nemlig en helt ny folkeskole og en totalrenovering af Aabybro Hallen. Alene halrenoveringen ventes at løbe op i 60 milioner kroner. Et enkelt medlem, Peter Jensen (S), ønsker en billigere renovering af hallen, men det store flertal er parat til en kæmpemæssig investering i byens nye krumtap, og den nye skoles placering er alle enige om. Tidligere diskussioner om en placering mod øst i byen er slut. - Jeg er rigtig glad for at vi er blevet enige om at skolen skal være i midtbyen, sådan som mange borgere har ønsket. Nu får vi sammenhæng mellem bymiljø, hal og skole, og det giver en masse muligheder, også for kulturlivet, som Inge Pedersen (S) sagde. På Venstres vegne vedgik Lars Holt, at der havde været divergerende opfattelser af placeringen af en ny skole. - Men nærdemokratiet har virket. Når borgerne ønsker en central placering af skolen, lytter vi til dem, fastslog han. - Nu kommer det spændende, hvor vi skal videre i processen. Vi skal have fat i de bedste kræfter, for det er en beslutning, der rækker langt ind i fremtiden, tilføjede Lars Holt. - Vi er mange, der er glade for, at Venstre har flyttet sig, lød det fra børne- og familieudvalgets formand Søren Brink (K). - Nu har vi sat pejlemærker for hvad vi gerne vil, og placeringen af den nye skole var et af de store træk, vi skulle igennem. Det er en stor dag for Aabybro by, understregede han. - Ved at samle skole og hal kommer eleverne til at kunne gå direkte fra skolen til hallen og sfo, man kan samarbejde om blandt andet kantine, så den bliver bæredygtig for hallen, nævnte Søren Brink. - En pragtfuld aften for Aabybro, sagde Søren Dybdal Møller og oplyste, at det bliver en kanonforbedring for Aabybro Skole, der ligger på fem forskellige matrikler til lærernes store frustration. - Det er forståeligt, at de godt kunne tænke sig, at den bliver samlet et sted, sagde han med henvisning til et høringssvar. En tilfreds Mogens Gade i borgmesterstolen lænede sig tilbage og konkluderede: - Vi har fundet en løsning i fællesskab. Så finder vi også ud af finansieringen.