Lokalpolitik

Aabybro hænger på omfartsvej

} REFORM: Nordjyllands Amt når ikke at begynde på projektet med en ny omfartsvej øst for Knøsgaard mellem Aabyvej og hovedvejen,Aalborgvej. - En omfartsvej ved Aabybro er med i vores prioritering af anlægsbudgettet, men der er endnu ikke sat dato på udførelsen, og det betyder, at det bliver efter 2007, fortæller vejchef GertAndersen fra amtet. Og amtet bliver jo nedlagt per 31. december 2006 til fordel for de nye regioner. Den reform betyder også, at kommunerne overtager en række opgaver efter amterne, herunder ansvaret for veje. Det betyder, at Aabyvej efter reformen overgår til at blive kommunevej, mens hovedvejen vil være en statsvej. - Derfor vil det formentlig blive en forhandling mellem den nye storkommune ved Jammerbugten og Staten om anlæggelsen af en eventuel omfartsvej, siger GertAndersen. Alternativet er, at den nye kommune selv betaler for anlæggelsen af vejen.Den ventes at koste ti millioner kroner. Vejen har i flere år været et ønske fra AabybroKommune, da den skal være med til at flytte den tunge trafik væk fra Aabybro by. Det er nemlig blevet et stigende problem med lastbiler som via Aabyvej og Kattedamvejs kører ind iAabybro by og benytter Toftevej til at komme ud på hovedvejen. } IDEAFTEN: Idegruppen inviterer mandag 10. januar til en aften i Nørhalne Sognegård, hvor det handler om Hobby Huset, som vil vise blandt andet tøj.