Aabybro på charmeoffensiv

Varm velkomst og fokus på udvidelse af flyvestation

AABYBRO:Aabybro Kommune kaster sig nu over flere værktøjer for at trække nye borgere til området. Efter debat i Styregruppen og i Ideforum vil kommunen give nye borgere en varm velkomst bl.a. med en guidet rundtur, og der skal satses på at få sin del af nye indbyggere, når der i det kommende år flyttes 220 fultidsstillinger fra Flyvestation Værløse til Aalborg. Aabybro er i konkurrence med det øvrige opland til Aalborg og ikke mindst den nordjyske hovedby selv, om de mange potentielle nye borgere, som skal til Nordjylland, når Eskadrille 721 flyttes fra Værløse til Flyvestation Aalborg fra slutningen af i år til starten af 2004. Aabybro vil være repræsenteret via en mini-stand, når Flyvestation Aalborg 26. april holder informationsdag for de kommede nye medarbejdere, oplyser borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Denne investering ventes at koste Aabybro 12.000 - 15.000 kr. Desuden er der planer om sammen med Aalborg Kommune at sætte en pc op på Flyvestation Værløse med informationer om Aabybro og Aalborg. Men Aabybro Kommune vil også gøre en ekstra indsats for de nye borgere, som allerede har valgt et nyt hjem i Aabybro Kommune. De får nemlig en varm velkomst dels i form af en guidet bustur, hvor der fortælles om kommunens servicetilbud, dels om områdets seværdigheder. - Det sker for at gøre opmærksom på kommunens tilbud, og fordi det for nye borgere kan tage lang tid, inden de lærer hele kommunen og området at kende til bunds, siger Ole Lykkegaard Andersen. Derudover får de en velkomstpakke i form af malerbakke med rulle fyldt med materialer om området. Det er bl.a. et velkomstbrev, papirsække, Gjøl Trolde, fritidskalender, vejviser og musemåtter til computeren.