Aabybro sparer på brandvæsen

Færre brandfolk med i udrykningerne

Redningsvæsen 25. juni 2003 08:00

AABYBRO: Aabybro Kommune lægger op til at spare på brandvæsnet. Samtidig indgår Aabybro i et samarbejde med andre kommuner om en del af redningsberedskabet, oplyser borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Økonomiudvalget anbefaler, at beredskabet beskæres, så færre brandfolk skal rykke ud til brandene. Derfor skal den nuværende aftale med Falck opsiges, og når den ny træder i kraft fra 1. januar 2004 vil det umiddelbart give kommunen en årlig besparelse på 151.000 kr., men besparelsen bliver mindre, når samarbejdet træder i kraft. - Desunden giver det os ikke en besparelse, vi kan lægge i kommunekassen. De 151.000 kroner bliver nemlig under alle omstændigheder modregnet i vores tilskud fra staten. Derfor ville vores beredskab blive dyrere, hvis vi ikke reducerede det, siger Ole Lykkegaard Andersen om besparelsen som byrådet skal tage stilling til i aften. Han er også formand for beredskabskommissionen, som ud fra en faglig vurdering har en anden holdning end økonomiudvalget. Kommissionen anbefaler, at man venter med at tage stilling til reduktionen indtil den planlagte risikovurdering ligger klar i slutningen af 2004. Det er en vurdering af risikoen for bl.a. brand ud fra sammensætningen af boliger og erhverv i de forskellige områder. Besparelsen betyder, at et slukningstog kan nøjes med at være på seks brandmænd mod nu otte. Desuden kan udrykninger forårsaget af mindre brandalarmer reduceres til fire mand inklusiv holdleder, og kravene til indsatslederens og slukningtogets afgangstider på hhv. ét og fem minutter falder bort. Derudover er Aabybro Kommune på vej ind i et samarbejde med Fjerritslev, Brovst, Pandrup, Løkken/Vraa, Brønderslev, Hjørring, Hirtshals, og Sindal kommuner om en del af redningsberedskabet. Det betyder, at Aabybro ikke længere vil have en slangetender, da de ni kommuner sammen med Falck vil samarbejde om at have tre slangetendere i stedet for de nuværende syv. Og de tre skal placeres i Brovst, Løkken/Vraa og Sindal kommuner. Samarbejdet omfatter også redningsbåde, som skæres ned fra fire til to, og de placeres i Brovst og Løkken/Vraa kommuner. Aabybro sparer 80.000 kr på ikke at have en slangetender, tilgengæld skal kommunen nu med i beredskabet for redningsbåde, og det giver en ny udgift på 44.000 kroner. Men reelt er besparelsen på den manglende slangetender allerede indregnet i reduceringen i det kommunale beredskab, hvorfor Aabybros samlede udgift til kommunens beredskab efter både samarbejdet og besparelsen på stationen i Aabybro falder med 107.000 kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...