Aabybro Vandværk pumper penge i skov

Projketet sikrer nye kildepladser i pesticidefrit område

AABYBRO:Generalforsamlingen sagde god for, at Aabybro Vandværk skyder penge i en skov mod at kunne sikre fremtidens boringer til drikkevand i et område, som med garanti bliver fri for pesticider. 18 medlemmer var mødt op for at høre formand Erik Jensens beretning. Det var blandet andet en forklaring om opførelsen af en ny skov på måske op til 90 hektar øst for Aabybro by i området ved Havgården. Planen er, at Aabybro Kommune betaler en femtedel af prisen på cirka fem millioner kroner for omkring 45 hektar jord. Så betaler vandværket resten, hvis den får lov til at få tinglyst en række rettigheder på område. Det er, at vandværkets folk har lov til at komme frit i skoven, har lov til at anlægge boringer og råvandsledninger og endelig, at området bliver pesticidefrit. Når jorden er købt og tinglyst, så overtager Skov- og Miljøstyrelsen området og skal stå for beplantning og drift. Desuden har styrelsen lovet at forsøge at købe op mod yderligere 45 hektar jord i området til skov. Selv om planerne er langt fremme, kan der dog endnu ikke med sikkerhed sættes tid på, hvornår de første træer plantes. Desuden kunne Erik Jensen fortælle, at vandværket i Aabybro måned for måned får flere forbrugere og har nu 2.385 forbrugere. Vandprisen er uændret 3,5 kroner plus moms og oven i kommer afgifterne på fem kroner per kubikmeter. Den faste afgift er uændret 663 kroner plus moms. I øvrigt leverer Aabybro Vandværk nu vand til ikke alene Kølvring og Vedsted Kær vandværker, men også til Ryaa Vandværk samt fører tilsyn med Biersted Vandværk. Økonomisk set gav året et overskud på 132.444 kroner, og i interessentselskabet er der et indestående på 9.055.751 kroner. Til bestyrelsen var der nyvalg af Arne Hansen, Aaby Sdr. Gade, og genvalg af Leif Skaarup. Jørgen Nielsen ønskede ikke genvalg. Som suppleanter var der valg af Flemming Eriksen og Jørgen Brøndum.