Aabybrohallen er et prestigeprojekt

Kort før jul vedtog kommunalbestyrelsen med stort flertal (26 mod 1) en principbeslutning omkring et renoverings- og tilbygningsprojekt ved Aabybrohallen, med et budget på op til 70 mio. kr.

Jeg stemte imod, hvilket jeg gjorde dels udfra hensyn til de øvrige 13 idrætshaller i kommunen, og dels til vores omkringliggende miljø. Først hensynet til de øvrige haller. Det er en kendt sag, også udmærket beskrevet i denne avis, at flere af vore idrætshallers økonomi er under endog særdeles stærkt pres i disse år. Langt størsteparten af hallernes indtægter kommer fra de kommunale tilskud i forbindelse med skolernes og foreningernes aktiviteter. Disse kommunale tilskud er slet ikke fulgt med de løbende prisstigninger på især energi og arbejdskraft, hvilket har medført at nogle af hallerne har haft røde tal i regnskabet i de sidste 3-4 år, og således lever på at bankerne løbende har indvilget i at hæve kassekreditterne, - selvsagt en meget uholdbar situation. Et notat fra en kreds af halbestyrere redegør for, at en samlet forøgelse af tilskuddet til hallerne på kr. 800.000,- årligt vil kunne bringe en vis balance i regnskabet, men der synes ikke indenfor overskuelig fremtid at være politisk vilje til at dette beløb vil kunne findes på de kommunale budgetter. Helt aktuelt er to af vore tre svømmehaller i overhængende fare for at blive lukket af økonomiske årsager. Heroverfor står, at det aktuelle projekt omkring Aabybrohallen vil aflede en forøget årlig drift på op imod 2,0 millioner kr.!!! Det er samtidig et faktum, at størsteparten af vore haller er opført i samme periode, nemlig 1970 plus, minus ganske få år, og dermed har mellem 40 til 50 år på bagen, med alle de skavanker det måtte medføre, det være sig alt for små isoleringstykkelser, vinduer og døre der trænger til udskiftning, utidssvarende ventilationsanlæg og lysinstallationer, samt nedslidte og smuldrende tagbeklædning, hvilket enkelte steder allerede fører til dissideret indtrængen af regnvand. Lidt groft sagt, kan man sige, at i Jammerbugt kommunes idrætshaller fosser varmeenergien ud, og regnvandet fosser ind. Jamen hvad skal vi så gøre her og nu, for ingen skal være i tvivl om at jeg mener at vi i den grad bør ofre penge på at vedligeholde/ sikre og energirenovere vore haller (og øvrige kommunale bygninger for den sags skyld) - alt andet vil være vanvid. Det skylder vi så absolut vores miljø, ja vi har oven i købet forpligtet os hertil som klimakommune. Det er samtidig virkelig sund fornuft, da energirenoveringer betaler sig tilbage over meget kort tid. I sit nytårsmanifest i avisen forleden udråbte vores borgmester, Mogens Gade det aktuelle projekt i Aabybro til det helt store klima/ energiprojekt, men det er altså kun delvist rigtigt. Godt nok føres isoleringstykkelser op til dagens standard (naturligvis - det er simpelthen gældende lov), men det er altså kun en ret lille del af projektet, som herudover indeholder store flotte glasoverdækninger, større tilbygninger, samt total udskiftning af alle indvendige overflader, inventar og installationer, hvoraf en del jo egentlig er udskiftet indenfor ganske få år siden. Jeg mener at vi omgående bør igangsætte et renoveringsarbejde ved Aabybrohallen på omkring en fjerdedel af det budgetterede. Med 15-20 millioner vil man sagtens kunne gennemføres en yderst gennemgribende renovering, som både fører energistandarden up to date, men som også sikrer en ganske fortrinlig hal til sportsudøverne i Aabybro, lang tid fremover. De øvrige elementer i det aktuelle projekt bibeholdes som ønsker, og udføres i etaper de kommende år, og prioriteres under skyldig hensyntagen til behov hos de øvrige idrætshaller, og kommunens generelle økonomiske formåen. På den måde vil vi være sikre på at kunne vedligeholde, og dermed sikre alle vore idrætshaller og ikke kun Aabybrohallen. Miljøet er den helt store vinder, idet der så også vil være mulighed for at udføre vigtige energirenoveringer de øvrige steder, og sidst, men ikke mindst vil vi i de kommende år, være i stand til at tilbyde ordentlige forhold for alle kommunens idrætsudøvere, og ikke kun de 10-15 % der anvender den ene hal.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.