Ådalen venter på sin skæbne

Lodsejer Svend Møller Hansen har ingen kommentarer

HOBRO:Naturfolk og andre holder vejret og venter. Det planlagte vådområde i Onsild Å-dal ved Hobro bliver kun til virkelighed, hvis Nordjyllands Amt og områdets største lodsejer, Svend Møller Hansen på Thostrup Hovgård, kan blive enige. Som omtalt i avisen forleden er naturgenopretningen i ådalen i 11. time kommet i fare. Knap 87 hektar jord skal omdannes til en lavvandet sø og våde enge og rense 27 tons kvælstof væk, før det løber i Mariager Fjord. Thostrup Hovgård skal lægge marker til det meste, men ejeren har hidtil forlangt, at al hans jord i ådalen bliver en del af projektet. Det vil koste amtet en ekstra million kroner i erstatning, hvilket amtet ikke vil betale. Lodsejeren slår på, at han ikke på rentabel vis kan dyrke de sidste 20 hektar, der ligger højt og derfor ikke oversvømmes, selv om drænrør lukkes og pumper slukkes i den lave ådal. Hvis Svend Møller Hansen fastholder sit krav, falder hele projektet til jorden. - Det vil være utroligt ærgerligt. Dels er projektet en gevinst for vandmiljøet i Mariager Fjord. Men det vil også skabe et fantastisk naturområde med masser af fugleliv og spændende planter, siger Kaj Nissen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Hobro. Ingen kommentar Om Svend Møller Hansen vil være med, når han kan få godt 3,4 millioner kroner i erstatning for 77 hektar, men intet for de sidste 20, er ikke muligt at få oplyst. Avisen har stillet spørgsmålet til lodsejeren. - Du har jo allerede skrevet om sagen i avisen, så du véd vel meget mere end mig. Jeg er lige kommet hjem, og alle mulige ringer og fortæller mig om historien i avisen. Nu skal jeg åbenbart igen hænges ud som skurken. Så jeg har ingen kommentarer til NORDJYSKE Stiftstidende, lød Svend Møller Hansens svar, hvorefter telefonforbindelsen blev afbrudt.