Aage V. Jensens Fonde

Aage V. Jensens Fonde er i dag en af Danmarks store jordbesiddere. Fondene ejer en række af Danmarks bedste naturområder, bl.a. Vejlerne i Han Herred, Hulsig Hede i Vendsyssel og Lille Vildmose i Himmerland. Manden bag fondene er den afdøde byggematador Aage V. Jensen, som var husmandssøn fra Vokslev fra Nibe. Han var oprindelig uddannet tømrer, men etablerede sit eget entreprenørfirma og endte i 1960'erne som en af Danmarks største byggematadorer. I de sidste 20 år af sit liv boede han i Schweiz, hvor han stiftede sine to fonde til naturens bevarelse og dyrenes beskyttelse.. Aage V. Jensen var privat en beskeden mand med et lille forbrug. Da han samtidig havde en stor indtjening, voksede hans formue støt. Ved sin død skænkede han hele sin formue til sine to naturbevarende fonde. Den ene fond virker i Danmark med bl.a. opkøb af naturområder, mens den anden fond virker i udlandet, hvor Aage V. Jensens Fonde har opkøbt truede naturområder i bl.a. Sydafrika, Skotland og de baltiske lande. Formuen i Aage V. Jensens Fonde kende ikke, men udgør formentlig flere milliarder kroner. Formand for fondene er Leif Skov.