Åh disse kvinder

Der var engang en mand, der troede, han var så ”klog”. Han sagde, at han kendte kvinder så godt, derfor var han ugift.

Jeg vil nu sige, uagtet det er jeg gift. Klog eller mindre klov, det er et faktum, at 50 pct. af verdens befolkning er kvinder, og man kan ikke leve uden dem. Endda i EU er der mere end 50 pct.. Mange steder i verden tildeles kvinder ikke deres værdi, de betragtes som sex- og avlsdyr og holdes inden for hjemmets fire vægge. De har ingen rettigheder, ingen del i samfundets udvikling. De lever og dør på mandens præmisser, føder børn, passer børn, laver mad, skrubber og skurer og står til rådighed for mandens lyster. Alle store religioner er mandschauvinistiske. Kristendommens heksebrændinger, Islam velkendt for sin kvindeundertrykkelse, kvinder udgør kun en fjerdedel af en mands værdi, der skal fire kvinder til at betjene en mand, og hun må have tilladelser til at gå ud og det fuldstændig tildækket. Hinduerne brændte deres dronninger, når kongen var død, i andre kaster må enker ikke pynte sig og skal gå med kronraget hoved, for at vise, de er enker og skal sørge resten af livet uden at gifte sig igen. En kendsgerning er det, at de samfund, hvor kvinder har deltaget i samfundets gøren og laden, er velfungerende, socialt balancerede og rige. Velfærdsudvikling i de vestlige lande skyldes kvindens frigørelse, at hun står side om side med manden. Uden den billige arbejdskraft, ville de vestlige samfund have været underudviklede, fattige mandschauvinistiske lande, som vi alle kender. Kvinder overtog den billige arbejdskrafts plads, som kolonierne ydede i sin tid, men de ville have deres pris. Kvindernes frigørelse fra kødgryderne kom især efter verdenskrigene, det ses i den famøse amerikanske plakat, hvor en kvinde viser armmuskler og siger” We did it!”. Når mændene var ude i krig, var der brug for kvinderne på arbejdsmarkedet. Efter krigsårene så industrien så sit snit og startede fremstilling af husholdningsmaskiner, som lettede hjemmearbejdet, og kvinderne forblev på arbejdsmarkeder. Den var/er en stor pris, som børn betalte og betaler. ”To indkomster i familien” blev fast inventar i samfundet. Det kan ses af kvindens andel af arbejdsmarkedet. I Sverige 45 pct., Danmark ca. 45 pct., Frankrig 45 pct., Tyskland 40 pct., England 40 pct. osv., men ikke overraskende i det katolske Italien kun 25 pct.. Det har åbnet op for nye samfundsstrukturer. Børnehaver og børnepasnings indtog, kommuners tilbud om børnepasning som valgflæsk. Samfundet overtager flere og flere af moderens traditionelle opgave, især børneopdragelse. Værdinormer har ændret sig og sat en anden udvikling i gang. Det er ikke mere ”det bruger vi ikke i vores familie”, men ”sådan gør man”. Inden for uddannelsessektoren er der sket meget, unge kvinder har overtaget en andel på 60 pct. på universiteterne, men dog især humanitære fag, jura, kontor, journalistik, information, sundhedssektor, velfærd, undervisning, politik, og sociale områder, mens mændene stadig er bedst repræsenteret når det gælder ingeniører, IT, fysik og lign. Der er snart ikke deciderede kvindefag eller mandefag. Kvinder har lært at stille krav. Ligeberettigelse og ligeløn. Det er en meget spændende og fascinerende fremtid, vi går imod, hvad vil alle de veluddannede kvinder præstere og indføre af nye værdier og normer i verdenssamfundet. I de national parlamenter udgør kvinder en ikke uvæsentlig andel på 35 pct. i rige EU, men dog mindre i lande som Slovenien og Ungarn osv. Hvem ville have troet, at en kvinde kunne være statsoverhoved i et mandschauvinistisk muslimsk samfund som Pakistan eller Bangladesh, og at kvinder skulle opnå stemmeret i Kuwait. Men det er dog sket i vor levetid. Som Paulus antyder allerede den gang i første Korintherbrev, 11-11 ”Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden; men alt er fra Gud”. Trods alt er der en forskel mellem mand og kvinde, ”Vive la difference” Dhamu Chodavarapu er født og opvokset i Indien. Kom til Danmark i 1964. E-mail: dhamugaru@gmail.com.