Aalbæk Havn må udvides

Kystdirektoratet siger god for udvidelse, der blandt andet giver plads til 225 lystsejlere.

Aalbæk havn udvides 120 meter mod nord og 250 meter længere ud i Kattegat, hvis udvidelsesprojektet realiseres. Foreløbig har Kystdirektoratet sag god for projektet. Foto: Peter Broen

Aalbæk havn udvides 120 meter mod nord og 250 meter længere ud i Kattegat, hvis udvidelsesprojektet realiseres. Foreløbig har Kystdirektoratet sag god for projektet. Foto: Peter Broen

Planerne om en stor udvidelse af Aalbæk Havn er kommet et vigtigt skridt videre. Byrådsmedlem Per Nilsson (V), som også er med i arbejdsgruppen bag udvidelsesplanerne, oplyser, at man netop har fået Kystdirektoratets godkendelse af udvidelsesprojektet. Hverken Kystdirektoratet eller de myndigheder, som direktoratet skal forelægge projektet for, har noget at indvende mod udvidelsen. De øvrige myndigheder er By- og Landskabsstyrelsen, Farvandsvæsenet, Kulturarvsstyrelsen, Fiskeridirektoratet og Miljøcenter Aalborg. - Med denne godkendelse kan vi sige, at udvidelsesprojektets del ud i Kattegat har fået det blå stempel, siger Per Nilsson. Udvidelsesprojektet går i korte træk ud på at udvide havnen med et nye bassin mod nord og at forlænge havnen ud i Kattegat. udvidelsen mod nord er på cirka 120 meter og ud i Kattegat på cirka 250 meter. Den samlede bredde af havnen vil således blive 240 meter, og ydermolerne vil gå 400 meter ud i Kattegat. Det betyder, at der vil være en vanddybde på cirka fire meter ved indsejlingen. Forlængelse af havnen ud i Kattegat sker primært for at få stoppet tilsandingen af indsejlingen og forhavnen og for at få plads til flere lystbåde. Aalbæk Havn må, som den er nu, jævnligt have fjernet sand fra yderhavnen og ved indsejlingen. Ved at gøre havnen bredere vil der bliver plads til væsentlig flere lystsejlere end der er nu. Der vil blive plads til cirka 225 lystsejlere i havnen efter udvidelsen. Pier midt i havnen Bådpladserne til lystsejlerne skal være ved broer, som går ud til hver side af en ny pier, der bygges midt i havnen. På pieren er det planen, at der skal være bygninger med plads til forretninger og måske ferieboliger. Den eksisterende inderhavn og bassinnet ved auktionshallen og bådebyggeriet ændres der ikke ved i forbindelse med havneudvidelsen. I det samlede projekt indgår desuden byggeri på det areal, som udgør havnens bagland ind mod Aalbæk by. - Selv om Kystdirektoratet og de nævne myndigheder har sagt god for udvidelsesprojektet, mangler der stadig en del godkendelser og tilladelser, siger Per Nilsson. - Vi skal nu i gang med at kortlægge landområdet mellem havnen og byen for at få registret hvilke plante- og dyrearter, der er der. - Der har tidligere været en fredet gøgeurt i området, og hvis den stadig er der, skal vi have fundet ud af, hvordan der kan bygges nyt uden, at det går ud over gøgeurten, siger Per Nilsson. Frederikshavn Kommune har sagt god for udvidelsesplanerne, og det er da også en kommunal bevilling på 500.000 kroner, der tages af, når havnens bagland skal undersøges og registreres.

Forsiden